Radějov (okres Hodonín)

696 67, Radějov, Tel.: +420 518 337 828, podatelna@radejov.cz
Radějov/Společnost - Radějov
Na katastru obce je také známá dančí obora. V oboře se nachází přírodní rezervace Kútky, která je jihovýchodně od obce Radějov. Tvoří ji druhově bohaté louky (roste zde například: kosatec pestrý i trávovitý, hořec hořepník, len žlutý, kozinec dánský a přes deset různých orchidejí) s četnými solitérními stromy, remízky, potokem Mandát a dvěmi menšími rybníky s močály.
Převážná část obce je podél potoka, jen okrajová část je v kopcovitém terénu úpatí Bílých Karpat. Tady začíná rozsáhlá chatová oblast (asi 450 chat).

Dominantou obce je novorománský kostel sv. Cyrila a Metoděje, v kvalitní architektuře postavený počátkem 20. století a téměř o jedno století mladší ocelová konstrukce rozhledny Travičná mezi obcemi Radějov a Tvarožná Lhota, ke které vede Oskorušová stezka. V Radějově najdeme několik malebných domků lidové architektury, převážně z přelomu 19. a  20. století.
Návštěvníkům můžeme nabídnout stravování a ubytování přímo v obci v penzionech, hostinec, bar, vinárnu, dvě prodejny potravin, rosarium, tělocvičnu a v rekreační oblasti Mlýnky penzion s kempem a v rekreační oblasti Žadovský járek bufet - posezení v přírodě, fotbalové a volejbalové hřiště (více informací najdete v odkazu Podnikatelé). Spojení zajišťuje autobusová doprava. Radějov je známý jako klidná rekreační obec s krásnou okolní přírodou vybízející k pěší turistice, cykloturistice, houbaření a rybolovu.

Nejstarší dochovaná písemná památka o obci je pak z roku 1412. V roce 2012 obec slavila 600 let výročí od první písemné zmínky o obci.

Původní zaměstnání obyvatel obce bylo zemědělství, převážně pak pastevectví a zdrojem jejich obživy byly i okolní lesy. Díky vhodným podmínkám se Radějov, stejně jako okolní obce, stává vinařskou obcí. Dokladem toho je udělení "horenského práva" panem Petrem z Kravař, roku 1417. Největšího rozkvětu dosáhlo pěstování vína za pánů ze Žerotína. Symboly vinařství - hrozny a srp v kruhu jsou vyobrazeny i na zachované obecní pečeti z roku 1667.

Postupem doby vinohrady zanikaly a i když počátkem 20. století byla snaha o obnovení vinařství v Radějově, ta ztroskotala na výsadbě nekvalitních a nešlechtěných odrůd a především pak důsledkem agrotechnických úprav půdy. Naopak zde vznikla nová tradice, navazující na pěstování modrého ovoce a dalších peckovin.

V roce 2012 jsme oslavili také 100. výročí vysvěcení kostela sv. Cyrila a Metodě v Radějově, který je dominantou obce. Projektován byl v roce 1908. Je postaven v novorománském stylu. Osobně se o postavení kostela zasadil poslanec (později Olomoucký arcibiskup) Antonín Cyril Stojan, který také posvětil základní kámen. V roce 1912 byl kostel vysvěcen.

  • novorománský kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • ocelová konstrukce rozhledny Travičná mezi obcemi Radějov a Tvarožná Lhota
  • obora a přírodní rezervace Kútky

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz