Račice nad Trotinou

503 03, Račice nad Trotinou, Tel.: +420 495 426 179, obec@racicenadtrotinou.cz
Račice nad Trotinou/Společnost - Račice nad Trotinou
1222 - Račice nad Trotinou byly spolu s dalšími obcemi založeny a osídleny opatovickým klášterem díky povolení krále Přemysla Otakara I. Přes tyto obce vedla stezka z Prahy do Náchoda.
1366 - podle jiného pramenu první písemná zmínka o Račicích na Trotinou. Vojtěch rychtář z RnT je uveden jako rozhodčí úmluvy o desátkách ze vsi Vrchovice. Tato úmluva je datována v Hořiněvsi 21.9.1366.
1437 - Račice nad Trotinou přešly do majetku Aleše Vřešťovského z Riesenburka, od r. 1433 hejtmana království Českého.
1468 - Račice nad Trotinou získal Petr Kdulinec z Ostromíře s bratrem Benešem.       
1491 - Račice nad Trotinou zakoupeny Zikmundem Kurzbachem z Vítkova.
1493 - Račice nad Trotinou se stávají majetkem Viléma z Pernštejna.
1547 - Račice nad Trotinou prodány Vilému Trčkovi z Lípy.
1636 - Nový majitel je Matyáš hrabě z Gallasu.
1674 - Račice nad Trotinou získal Jan Špork.
1790 - Račice nad Trotinou koupil Josef II. Obec byla spojena se Smiřicemi v komorní panství.
1799 - V Račicích nad Trotinou byla zřízena privátní škola (bez povolení). Do té doby chodily děti do školy hoříněvské.
1817 - Povolena škola filiální. Výuka probíhala v domácnostech místních obyvatel a v budově račického hostince.
1836 - Byla postavena jednopatrová školní budova.
1843 - Postavení zvoničky na památku zániku desátků.
1863 - Panství koupil Jan baron Liebig z Liberce.
1866 - Od 1.července se v oblasti soustřeďovala rakouská armáda a 3. července došlo k bitvě na Chlumu mezi rakouskou a pruskou armádou.
1866 - Založen spolek divadelních ochotníků.
1881 - Panství se opět vrací do majetku císařského rodinného fondu.
1883 - Založen hasičský spolek
1892 - Proběhla přestavba školní budovy. Po rozšíření měla dvě třídy, byt řídícího učitele, pokoj pro mladého učitele a nezbytné zázemí. Račická škola zajišťovala výuku na tzv. prvním stupni.
1914-1918 - V průběhu I. světové války odešlo do bojů 68 mužů. Kronika obce uvádí, že v průběhu války padlo 6 račických občanů.
1918-1939 - Obec zaměstnává místní občany na opravu komunikací procházející obcí.
1939-1945 - V lesích nedaleko obce se začala stavět továrna na výrobu tanků (byla zde nasazena česká inteligence a místo je nazývané "Na galejích"). V Račicích nad Trotinou se ukrývali tři angličané uprchlí ze zajateckého tábora. Obyvatelé je zásobovali potravinami. Jeden račický občan byl odměněn anglickým královským vyznamenáním. Na statku Frantov se ukrývala skupina ruských zajatců.
1945 - V Račicích nad Trotinou založen Sokol.
1957 - V Račicích nad Trotinou založeno jednotné zemědělské družstvo (JZD).
1962 - JZD přešlo pod státní statky Hořiněves.
1967 - Skončena výuka v račické škole.
1975 - Byl zrušen místní národní výbor (MNV) a obec administrativně spadá pod Hořiněves. Do této doby měla obec vždy svého starostu (předsedu MNV). První doložený starosta je výše zmíněný Vojtěch rychtář z Račic.
1990 - Račice nad Trotinou se opět osamostatnily a byl obnoven obecní úřad, který sídlí v budově bývalé školy.
1991 - Rozpad státních statků a v Račicích nad Trotinou zahájily hospodaření soukromí zemědělci. Došlo k restitucím půdy.

X
  • Brána usedlosti čp. 47
  • Zemědělský dvůr čp. 59Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz