Putimov

393 01, Putimov, Tel.: +420 565 326 524, obec.putimov@quick.cz
Putimov/Společnost - Putimov
Obec je společenství lidí a těch nyní žije v Putimově 263, z toho dětí do 15 let je 34.

V Obci se nachází dětské hřiště, tenisové hřiště a fotbalové hřiště. V obci funguje spolek SDH, Myslivecký svaz, Klub stolních tenistů a Klub nohejbalistů.

První zápis o naší obci najdeme v berních registrech z roku 1379. V té době měl Putimov 13 lánů polností a bylo zde 17 usedlostí. První naši osadníci se jmenovali : Ješek, Ondřej, Martin, Katruše, Bareš, Vlkanova, Jakub, Pešek, Bartoň, Adam a Tomiš zvaný Chudý (v té době se ještě příjmení nepoužívala). Další zápis o Putimovu je v Městské knize pelhřimovské z roku 1421. Jméno Putimov není doloženo jako jméno osobní. Původně se psalo Putymov a znamenalo Putymův dvůr nebo dvorec. Putimov patřil koncem 14.století k biskupskému panství řečickému. Patřilo k němu tehdy 93 osad.
Původním tvarem vesnice byla tzv.okrouhlice, katastr měl podobu kruhu, v jehož středu leží náves. Toto je nejstarším tipem osídlení. Ke každému statku pak příslušely pozemky ve formě kruhové výseče. Nejstarší část obceje tedy 13 usedlostí na návsi. Teprve později vznikla další stavení na západ obce a vytvořila část obce "v chalupách". V roce 1820 bylo v Putimově 13 statků a 17 chalup. V té době bylo také 12 sušáren na len, to byly tzv."pazderny". Každý statek měl svou pazdernu. Z nich vznikly postupem doby obytná stavení. Dodnes se domu čp.18 u Novotných říká "u Pazderů". Putimov nemá žádné historické objekty. Zdejší kaplička byla postavena roku 1830 na návsi a je zasvěcena Nejsvětější trojici. V roce 2002-03 ji Obecní úřad nechal opravit a 28. září 2003 byla slavnostně vysvěcena. Konala se zde Mše svatá, kterou sloužil pelhřimovský pan vikář Josef Hanžl.
V roce 1856 byla postavena škola, dnes čp.34, která byla v roce 1930 prodána panu Josefu Míkovi. V roce 1931 byla postavena škola nová, kde se vyučovalo do druhé poloviny 70.let minulého století. Pro malý počet žáků byla uzavřena a putimovské děti dojíždí do škol v Pelhřimově.
V roce 1969 se zde natáčel film Smuteční slavnost, podle románu Evy Kantůrkové a účinkovala v něm řada našich občanů. V době totality byl film založen jako nežádoucí, ale po roce 1989 jsme ho znovu shlédli.

  • Kaple Nejsvětější Trojíce - na návsi, z roku 1830

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz