Pustověty

270 23, Pustověty, Tel.: +420 313 533 794, obec.pustovety@seznam.cz
Pustověty/Společnost - Pustověty
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1391. Název je nejspíše odvozen od staročeského slovesa větovati, „mluvit“ (srv. slova věta, odvětit, obětovat, závěť) a znamenal tedy „ves pustovětů“, lidí pustě, rozpustile mluvících.

Osady Pustověty a Nový Dům se roku 1950 oddělily z tehdejší obce Ryšín jako nové obce. (Zdroj: Wikipedia)

  • zvonička
  • pomník padlým vojínům
 pomníkem padlým vojínům

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz