Příšovice

463 46, Příšovice, Tel.: +420 482 728 015, prisovice@iol.cz
Příšovice/Společnost - Příšovice
V roce 1971 měla obec 612 obyvatel, tedy o jednoho obyvatele více než v roce 1880. V roce 1976 měla 1521 obyvatel, nárůst byl spojen s integrací obce Svijany o 345 osob. Od roku 1973 byl zaznamenán nárůst obyvatelstva, kdy Prefa n.p. Ústí n/L předala do užívání 170 bytů a další nárůst nastal v r. 1975 o 42 bytů. Doposud nejvíce obyvatel 1866 měla obec v roce 1981. V roce 2000 je zaznamenán úbytek na 1320 obyvatel, vlivem osamostatnění Svijan v r.1990.

Příšovice mají bohatou kulturní historii. Důkazy o přítomnosti člověka v této oblasti jsou již z mladší doby kamenné, tj. přibližně 4-5 tisíc let př. n. l. Archeologické nálezy popela a úlomků pazourků se v současné době stále nacházejí. Tyto důkazy o přítomnosti člověka jsou součástí expozice Muzea Českého ráje v Turnově (kultura). Prvními osídlenci na území Příšovic byl kmen Charvátů, jehož jeden rod sešel z horní Jizery až do roviny mezi Turnovem a Mnich. Hradištěm. Rod Charvátů pojmenoval toto území jako Příšovice na památku otce Prieše. První písemná zmínka o Příšovicích pochází z roku 1319 a dozvídáme se v ní, že poplužní dvůr a ves Příšovice přísluší ke statku Všeňskému. V úrodné půdě, provlhčené spodními vodami Jizery, se dařilo zejména obilí a zelenině. Jizerské louky poskytovaly dostatek píce pro chov skotu.

Do bitvy na Bílé hoře patřila obec pod svijanské panství. V roce 1624 bylo v Příšovicích 30 stavení. Do roku 1773 se počet stavení zvedl na 46 stavení, v té době zde žilo 308 obyvatel. V roce 1900 bylo již domů 88 a 591 obyvatel, celý katastr obce měl rozlohu 615,16 hektaru. Během třicetileté války přešla přes obec saská (1631 a 1634) a švédská armáda (1643). V letech 1741 a 1866 tudy prošli Prusové.
V roce 1850 byla postavena kamenná škola. 28. září 1884 byla vysvěcena nová svatováclavská kaple jejíž vybavení pochází z dílny řezbáře Petra Buška. V místní škole v letech 1904 až 1925 Václav Větvička, který byl taktéž předsedou hasičského sboru ochotnického spolku, varhaníkem, sepsal monografii obce a založil obecní kroniku. Od roku 1919 až do roku 1943 byl starostou Josef Kobosil, v té době bylo v obci postaveno elektrické osvětlení (1922), zlepšila se infrastruktura (např. postavena silnice k Pěnčínu), byla odvodněna některá území obce a byly vysázeny obecní sady a lesy.
Cca v 60. letech 20. století pod příšovický MNV nějakou dobu patřily i Svijany, což vedlo k jejich úpadku.

  • Kaple svatého Václava
  • Krucifix
  • Kovárna
  • Bičíkův statek a Holánův statek

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz