Příkrý

513 01, Příkrý, Tel.: +420 481 622 746, obec.prikry@centrum.cz
Příkrý/Společnost - Příkrý
První písemná zmínka o Příkrém pochází z roku 1623. V roce 1634 je zmiňována krčma v Příkrém. V té době (1635) odvádělo desátky 23 osob  faře semilské.    Po roce 1754 je připojeno panství jesenské, kde ležel Škodějov, k panství semilskému, které od roku 1824 patřilo K. A. Roha- novi a v roce 1852 byl Škodějov připojen k Příkrému. Za Marie Terezie, zhruba kolem roku 1751 byla postavena zvonice v Příkrém. V roce 1812 byla v Příkrém ustanovena exkurentní škola, v roce 1838 pak samostatná škola. V roce 1841 již školu navštěvovalo 87 dětí, přičemž 21 dětí z obce do školy nechodilo. V roce 1881 již navštěvovalo školu 134 dětí. V té době (1869) měla obec Příkrý 721 obyvatel. V roce 1866 byla postavena silnice přes Příkrý, která spojovala Semily s Vysokým nad Jizerou. S dobrým dopravním spojením na Semily souvisí i vznik brusírny korálů v místech dnešní továrny CHALKO, kterou založilv roce 1884 Čeněk Novotný. Ale již brzy po založení, v roce 1896 byla brusírna v souvislosti s rozvojem textilního průmyslu, v jinak velmi chudém Podkrkonoší a zej- ména v Pojizeří změněna na mechanickou tkalcovnu se 40 stavy. Význam tkalcovny a její úspěšnost dokládá skutečnost, že již 4 ro- ky po vzniku tkalcovny byla rozšířena na 150 stavů a po požáru v roce 1909 byla vybudována tkalcovna nová se 314 stavy, ve kte- ré byl v roce 1927 vyráběn široký sortiment textilních výrobků - damašky, froté, utěrky, stuhy, knoty, ponožky, šněrovadla, pun- čochy, leštěné příze, lepené stuhy. Pracovalo zde na 240 pracovníků ve dvou směnách nejenom z Příkrého, ale i z Bozkova, Škodě- jova, Nouzova, Cimbálu a Bitouchova.
Továrna v té době poskytovala mnoha lidem a byla pro obec i okolí velmi důležitá. Přesto se její vliv ve výstavnosti obce příliš neuplatnil. V roce 1924 byl v horní části obce obecní chudobinec, v roce 1931 pak zavedena elektřina. V poválečném období byla rekonstruována tkalcovna a v roce 1949 založeno JZD. V roce 1953 bylo započatu s výstavbou kravína.
V roce 1957 byl vybudován rozvod pitné vody v obci.
V roce 1950 však již měla obec pouze 422 obyvatel a tento počet nadále klesal. V roce 1965 tkalcovna se 190 mechanickými stavy zaměstnávala 79 pracovníků a v roce 1970 měla obec již pouze 340 obyvatel. V roce 1970 bylo započato s výstavbou čistí- cího a čerpacího zařízení na Vošmendě pro dodávku pitné vody do Semil. V roce 1980 má obec již jenom 290 obyvatel a význam továrny poklesl ve srovnání s rozsáhlou sítí středních a větších textilních továren v údolí Jizery.

  • Boží muka uprostřed návsi
  • Krucifix na cestě ke Škodějovu
  • Krucifix
  • Sousoší Kalvárie u zvonice
  • Venkovská usedlost na Kozím rohu na kraji vesnice

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz