Příkazy

783 33, Příkazy, Tel.: +420 585 967 306, obec@prikazy.cz
Příkazy/Společnost - Příkazy
Uprostřed mezi starými královskými městy Olomoucí a Litovlí, v blízkosti řeky Moravy leží obce Příkazy a Hynkov. Podél Moravy postupovalo od nejstarších dob osídlení kraje, jak to dokládají početné archeologické nálezy. Stejným směrem vznikaly první cesty a silnice a od 19. století i železnice. Nejstarší historií Příkazy a Hynkova dokládají stovky archeologických nálezů od kusu mamutího klu objeveného při hloubení základů příkazské sladovny v roce 1873 přes záhadné zmínky o nedochovaných soškách z pálené hlíny, nálezy hrobů a keramiky až po unikátní zlomek římské nádoby s rytinou utíkajícího zvířete. Mimořádnou archeologicku hodnotu má i trepanovaná lebka z Příkaz a objevení středověkého dřevěného člunu v sesutém břehu Moravy u Hynkova.

První písemná zmínka o obci je z roku 1250 a je spojena se jménem Martinka z Příkaz, který část vesnice odkázal olomoucké kapitule. Ke starší historii patří i údaje o obecní pečeti, její nejstarší otisk je z roku 1749, ale sama pečeť se datací hlásí do roku 1645. Obsahuje datum zdobený hvězdičkami, latinský nápis „Pečeť obce Příkazy“ a poprsí svatého, který má v hlavě zaseknutý meč. Zde se historici rozcházejí. Jedni tvrdí, že se jedná o sv. Jana Křtitele, jiní že jde o sv. Bartoloměje, ale jako nejvěrohodnější je názor dr. Kouřila. Atribut  - zaseknutý meč do hlavy mívají dva světci. Svatý Petr Velonský a sv. Kristin. Prvého můžeme vyloučit, protože byl řádovým světcem dominikánů, kteří s Příkazy neměli nikdy nic společného. Zbývá tedy jedině s.v Kristin, který byl misionářem – mučedník v Polsku zahynul roku 1003. Při vítězném tažení do Polska Břetislav I. přivezl jeho ostatky a daroval je nově vybudovanému chrámu sv. Václava v Olomouci za olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka asi roku 1130-1132. Sv. Kristin požíval velké úcty v uvedeném chrámu i kapitule a odtud se dostal tedy i  na pečetidlo obce Příkazy, která po celou dobu feudalismu patřila pod olomouckou kapitulu. Na základě těchto historických událostí zpracoval olomoucký heraldik p. Louda Jiří návrh na obecní znak a prapor. Na znak nelze použít postavy, proto z pečetidla použil meč v modrém poli jako symbol obce spolu se stříbrnými kužely, které měla ve znaku olomoucká kapitula. V roce 1998 byl znak schválen Parlamentem ČR. Mnozí občané poukazují na skutečnost, že ve znaku je meč proti stříbrným kuželům situován ostřím a na praporu je obráceně. Pravidla však stanoví, že ostří meče na praporu musí být proti žerdi praporu.

  • Oldřich Blaha - hudební skladatel a klavírista
  • Příkazský skanzen
  • kaple sv. Cyrila a Metoděje z roku 1926

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz