Přeštěnice

399 01, Přeštěnice, Tel.: +420 382 584 531, obec@ou-prestenice.cz
Přeštěnice/Společnost - Přeštěnice
Přeštěnice

prestenice-obec4.jpg
Obec Přeštěnice leží ve vzdálenosti asi 6 km severovýchodně od Milevska na svahu, který se sklání směrem k jihovýchodu. Z nejvyššího vrchu Stráže položeného 610 metrů nad mořem je krásný výhled do okolí a za jasného počasí je vidět i vzdálená Šumava. Pěkný rozhled je také ze samotné vesnice, která má podhorský charakter.
Mapa - Přeštěnice

399 01, Přeštěnice

Telefon: +420 382 584 531
E-mail: obec@ou-prestenice.cz
Web: http://www.ou-prestenice.cz


Malá jihočeská víska Přeštěnice ležící v Jižních Čechách, kde se o kulturní a společenské vyžití občanů stará několik sborů jako Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení nebo Český červený kříž.

Obec tvoří místní části Držkrajov, Mlčkov, Přeštěnice a Týnice.

První zmínka v historii pochází z roku 1379. Obec patřila k rožmberskému zboží - k hradu Příběnice. Roku 1530 se vlastníky stavají Švamberkové. Od Václava ze Švamberka kupuje Přeštěnici roku 1551 Oldřich Bechyně z Lažan. Bechyňské panství kupuje roku 1569 Petr Vok z Rožmberka, avšak Přeštěnice zůstává v majetku milevského kláštera až do roku 1575, kdy ji získal Kryštof ze Švamberka.

Klášterní majetek později přechází na Hodějovské, těm je však po bělohorské bitvě konfiskován a roku 1623 se vrací milevskému klášteru. V tété době byla Přeštěnice rozdělena na dvě části - Horní a Dolní. Horní část obdržel zpět milevský klášter, Dolní část získávají Čábeliští a ti ji prodávájí pražskému měšťanu a kupci Janovi de Witte, který ji připojil k  panství opařanskému.
V součastnosti zahrnuje obce Držkrajov, Týnici a Mlčkov.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie z roku 1882 se nachází na návsi. Podle záznamů v místní kronice byla v tomto roce zbouraná původní kaple a ještě tentýž rok byla postavena za finanční spoluúčasti místních občanů nová kaple. O rok později (15.8. 1883) byla vysvěcena. Obraz na oltáři maloval akademický sochař Jan Heřman, který tou dobou opravoval fresky v Sepekovském kostele Panny Marie.

Kaple svaté Terezičky se nachází u domu čp.35 na spodním konci obce směrem k Vlksicům. Je z roku 1933. Druhý používaný název kaple je Koutníkova kaplička. Byla vystavena jako projev díků. Po pětileté nemoci místního občana Koutníka došlo po zjevení svaté Terezie k jeho zázračnému uzdravení. Podle Pamětní knihy Milevska se toto událo v roce 1928

Kamenný kříž reliéfně zdobený motivem kalicha a s malovaným Kristem se nachází před návesní kaplí.

Další kamenný kříž se nachází vpravo u komunikace z obce ve směru Milevsko. Na podstavci kříže je v rámečku uvedena datace 1823 a tento nápis: FRAN PODO. Ve spojení těla a ramen kříže je čtverhranná nika.

Kříž před kaplí svaté Terezičky.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz