Přešovice

675 57, Přešovice, Tel.: +420 568 864 033, presovice@seznam.cz
Přešovice/Společnost - Přešovice
Dle pamětí byla obec Přešovice založena r. 1088 podle jména zakladatele Přecha. První písemná zmínka o Přešovicích pochází z roku 1273, kdy král český Otakar II. daroval Přešovice kostelu v Rouchovanech. Později držel Přešovice zbraslavský klášter a ves byla často zastavována, (až do konce 15. století jsou často uváděni vladykové z Příšovic). Od r. 1502 do r. 1593, patřila obec pánům Jankovským z Vlašimě. Roku 1620 patřili Přešovice pánům z Lipé a od r. 1625 knížatům z Lichtenštejna.

Historie v datech:

 • 1468 – 1500 byly vybudovány chodby pod Přešovicemi a r. 1468 v husitských válkách zanikla osada Boříkovice
 • 1794 byla v obci založena škola, (do školy chodili i žáci z Litovan)
 • 1819 byla postavena školní budova na náklady knížete Karla Františka Antonína z Lichtenštejna, do školy chodilo přes 100 dětí (r.1883 přes 132)
 • 1849 postihla obec cholera a zemřelo několik lidí
 • 1866 byly v obci postaveny dva kříže (u č.p.13 a u školy)
 • 1896 postavila obec silnici k Rouchovanům (u kříže se tehdy našlo mnoho lidských kostí) a ke Kašparovu mlýnu
 • Od r. 1904 měla obec vlastní honitbu (na sv. Jiří chodilo vždy celé zastupitelstvo líčit vápnem sádovce – hranice katastru)
 • 1908 byl postaven kostelík sv. Petra a Pavla vybudovaný v novorománském slohu (v říjnu vysvěcen)
 • 1909 byla v obci první samostatná pouť na sv. Petra a Pavla (na tento den zachováno dodnes)
 • 1913 byl postaven hostinec
 • 1921 byla založena knihovna
 • 15. června 1922 byl založen hasičský sbor
 • 27. června 1928 se dávaly na věž hodiny
 • 1929 se stavěla silnice do Litovan
 • 1935 se začaly scelovat v obci pozemky
 • 7. května 1945 byla obec bombardována sovětskými bombardéry (důvod není znám dodnes), byli zabiti 3 lidé
 • 1964 byl postaven kulturní dům (kapacita asi 250 lidí)
 • Počátkem 70 let byla v obci zavřena škola (1-5 ročník) a děti začali jezdit do Rouchovan.
 • Od r. 1972 byla ještě několik let v budově školka, pak taktéž přestěhována do Rouchovan. Následně pak sloučení JZD a MNV k Rouchovanům.
 • 1990 jsou Přešovice opět samostatné (od komunálních voleb)
 • 1995 byly zbudovány v obci telefonní rozvody
 • 1999 byla dokončena stavba vodovodu
 • 2000 provedena rekultivace černé skládky v obci
 • 2001 byly postaveny 3 obecní byty na budově bývalé školy a provedena plynofikace obce
 • 30. června 2002 svěcení obecního praporu a znaku obce
 • 20. září 2008 oslava 100. výročí postavení a posvěcení kostela. Mši sloužil osobně biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.
 • Kostel svatého Petra a Pavla
 • několik křížů
 • památník obětem světových válek

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz