Přechovice

387 01, Přechovice, Tel.: +420 381 242 558, info@obecprechovice.cz
Přechovice/Společnost - Přechovice
V Přechovicích jsou od roku 1929 zbudovány vodovod i kanalizace, avšak čistírna odpadních vod vystavěna není. O vodovodní síť se od ledna roku 2007 stará obec sama (do té doby o ni pečovala společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy). V obci není zaveden ani plynovod. Oproti tomu telefonní kabely po obci rozvedeny jsou a telefonní spojení je pro stávající objekty zajištěno. V budově zdejšího obecního úřadu je od roku 1999 zřízena knihovna. Obec nemá vlastní školu ani lékaře (spádově patří pod Volyni). Působí zde však Sbor dobrovolných hasičů. Ti se pravidelně účastní Šumavské hasičské ligy, v níž se umisťují na předních pozicích (v ročníku 2006 byli dokonce na třetím místě). V areálu hasičské zbrojnice (čp. 37), která byla otevřena roku 1975, je zbudováno hřiště vybavené dětskými houpačkami a skluzavkou. V roce 2008 bylo v obci založeno občanské sdružení „Přechovická lípa“, jehož snahou je podpora ochrany životního prostředí v okolí města Volyně. V obci pravidelně probíhá stavění májky, dětský den nebo mikulášská nadílka. Od roku 2008 je v obci dobrovolnými hasiči zdoben vánoční strom, jenž je pak slavnostně rozsvěcován. Ve druhé polovině července, u svátku svaté Anny, se koná mše v kapličce zasvěcené této světici a v obci probíhají také hasičská soutěž o pohár starosty obce a pouť.

Roku 2008 v obci končila jedna z rychlostních zkoušek 43. ročníku Rallye Šumava. Mířila sem z Jinína a na její trase se při havárii během závodu zranil jeho účastník, zpěvák Daniel Landa.

(Zdroj: Wikipedie)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1400, kdy je uváděna v majetku pražské svatovítské kapituly. Střediskem panství byla od 13. století blízká Volyně a do té doby bylo celé Volyňsko zeměpanským majetkem. V období po husitských válkách se Volyně jako zástava dostala do držení Přibíka z Klenového a mezi roky 1463 až 1621 ji spravovala johanitská komenda. Po ní získala Volyni i její okolí nazpět svatovítská kapitula, která ji vlastnila až do začátku 20. století. K roku 1654 je v Přechovicích evidováno celkem 9 usedlostí, z nichž je 6 selských. Roku 1742 se v okolí obce (v rámci válek o rakouské dědictví) usadila francouzská vojska při obléhání Volyně, v níž způsobila velký požár.

Roku 1850 byla obec součástí politického okresu Vimperk v Plzeňském kraji, odkud k roku 1855 přešla do kraje Píseckého. Od roku 1868 patřila k politickému okresu Strakonice, jejímž byla členem i během druhé světové války a v období socialismu až do zrušení okresů na konci roku 2002.

(Zdroj: Wikipedie)

  • Ladislav Štědrý významný český dopravní odborník český diplomat
  • Vojtěch Křišťan - duchovní
  • Kaple svaté Anny, na návrší na jih od vesnice
  • socha svatého Jana Nepomuckého z konce 18. století
  • statky z 19. století chráněné jako památky lidové architektury

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz