Přední Zborovice

387 01, Přední Zborovice, Tel.: +420 728 385 950, zborovice.predni@tiscali.cz
Přední Zborovice/Společnost - Přední Zborovice
Přední Zborovice leží na místě, kde kdysi bývalo jezero, které protržením v takzvaném „Podskalí“ vyteklo a na jeho místě vznikla vesnice. Nad vesnicí na straně východní probíhá dráha a několik metrů nad ní státní silnice, Dobříško-Vimperská.

Historie Předních Zborovic je doslova badatelským oříškem. Jelikož se totiž jedná o obec ne příliš velikou, je velice obtížné najít k jejím pramenům potřebné informace. Lokalitou jsou Přední Zborovice z pohledu historie Českého území zajímavým místem. Na úbočí kopce, který je sopečného původu, se kdysi nacházelo středověké hradiště. Tvrdí se že na samé špici hory, stál kdysi dokonce dřevěný hrad. Zbytky hradiště můžeme dodnes obdivovat při procházkách v hustých jehličnatých lesích nacházejících se nad obcí.  Jednou z nejranějších zmínek o obci Přední Zborovice pocházejí s dob, kdy naším územím procházeli Římané cestující až k samotným břehům Baltského moře, kde obchodovali s jantarem a šperky. V té době byla Šumava ještě tím opravdovým pralesem a i pro člověka samotného, natož pro koně s vozem, bylo velice náročné najít přijatelnou a schůdnou cestu. Jedna taková, jak dokazují nálezy mincí i jiných předmětů římského původu, vedla právě přes Zborovice.  Za dob Marie Terezie sehráli Přední Zborovice opět roli jako významný bod na tzv. „staré cestě“, vedoucí z bavorského městečka Mýto (Mauth). Silnice takto menšího typu, leč značného významu, byly označovány latinským „Via extraordinare“.Naše cesta vedla do Kunžvartu, Horní Vltavice, Vimperka, Čkyně, Lčovic, Zlešic, Zechovic, Volyně, Přechovic, Strunkovic, již zmiňovaných Předních Zborovic, Radešovic a Mutenic – po té přešla cesta na levý břeh řeky Volyňky a pokračovala až do Strakonic. Ve starých záznamech obchodníků jsou Přední Zborovice popsány jako oblíbené místo odpočinku po náročném sestupu ze Šumavských hvozdů.

Rok 1652 byl obecně pro České území velice náročným časem. Bída se nevyhnula nikomu. Spisovatel Jan Dyk ve své knize „Popis politického okresu strakonického“ (vydáno roku 1925) doslova napsal: „Na venkově byl lid opravdu pln zoufalství, stavění byla proměněna v sutiny, na polích druhdy úrodných rozbujel se plevel i křoviny a sotva dán do pořádku jen skrovný díl dědin (rolí, luk), příšla rota vojenská, ať už přátelská, či nepřátelská a zničila opět, co tak mozolně získáno.

Roku 1831 byl v Předních Zborovicích udělán soupis parcel. Podle tehdejších záznamů lze snadno vystopovat některé rodiny obývající Přední Zborovice až do nynějších dob.  Záznam z roku 1891 nám dává údaje o školství v Předních Zborovicích. Jelikož v Předních Zborovicích nikdy nebyla vystavěna škola, spojila se obec s obcí Strunkovice, kde byla založena jednotřídní škola a postavena budova.  Velice zajímavými archivními údaji jsou údaje o přestupcích a jejich nápravách občanů Předních Zborovic. Jednou z hříšnic se stala Marie Aubramová (43 let), povoláním hostinská, která se roku 1906 provinila proti paragrafu číslo 171, 176 Ib trestního zákona. Odsouzena byla 3 měsíci těžkého žáláře a jedním půstem každých 14 dní. Ani veleváženým mlynářům se tehdejší právo nevyhnulo. Tehdejší mlynář Václav Solák se roku 1919 provinil proti zákonu čislo 154/19 a byl odsouzen k 5 dnům vězení. Jeho trest byl ovšem zmírněn.

  • Boží muka
  • 3 pamětní kapličky
  • Park s pamětními Zborovickými lipami. Dvojice lip, které byly v roce 2004 vyhlášeny památnými stromy, se nalézá v levobřežní části obce, u kapličky asi 150 m severně od mostu přes Volyňku.
  • Bývalý kamenný mlýn č.p. 9, v současnosti penzion

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz