Chvalovice (okres Znojmo)

669 02, Chvalovice, Tel.: +420 515 230 129, chvalovice@seznam.cz
Chvalovice/Společnost - Chvalovice
Leží nedaleko zemské hranice Moravy a dolních Rakous, 10 km jižně od Znojma v nadmořské výšce 230 m. Je nepochybně starého slovanského založení, ale příchodem německého obyvatelstva do pohraničních oblastí v průběhu kolonizační vlny 13. století se poněmčuje, což se odráží i ve vývoji jejího názvu. Obec často sdílela osudy pozemkového majetku premonstrátského kláštera v Louce u Znojma, byť se často v různých dobách ocitá buď celá nebo její částí v majetku mnoha šlechtických rodů rytířského a panského stavu. Z nich nejznámější jsou v první polovině 16. století rytíři ze Zástřizl, jímž Chvalovice dostává opět zcela do vlastnictví kláštera. V Louce až do jeho zrušení během josefínských reforem. Obcí Chvalovice, ležící v mělké proláklině, protéká potok Daníž.

  • Linie lehkého opevnění s jedním těžkým objektem (MJ-S 4) budovaným v systému československého opevnění na obranu před fašistickým Německom.
  • Kostel sv. Markéty pochází z doby kolem r. 1500. Roku 1690 je přistavena předsíň a r. 1766 zaklenuta původní plochostropá loď. Věž je ukončena cimbuřím a uprostřed je zděný jehlan. Hlavní vchod do kostela je obdélníkovým portálem ze znakem louckého opata
  • Řehoře Vamberka s letopočtem r. 1766.
  • Mariánský sloup u kostela je z doby kolem r. 1700.
  • Socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století.
  • Socha sv. Floriána z roku 1764 se nachází v blízkosti kostela.
  • Chráněná kulturní památka Zámeček.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz