Chvalíkovice

České školy, 747 06, Chvalíkovice, Tel.: +420 553 787 224, obec@chvalikovice.cz
Chvalíkovice/Společnost - Chvalíkovice
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1445. (Zdroj: Wikipedie)

První zmínka o Chvalíkovicích, které byly součástí Hradeckého panství, je z roku 1445. Krátce nato se Chvalíkovice stávají majetkem kostelů (sv. Vojtěcha a sv. Jiří) a majitele postupně měnily až do zrušení poddanství. Chvalíkovice byly vždy ryze českou obcí. Maminky dětí obecné školy si dokonce v průběhu 2. světové války vynutily existenci české školy v obci. Během osvobozovacích bojů na konci druhé světové války byla obec značně poškozena. Celá řada občanů v jejich průběhu přišla o život. Dne 24. dubna 1945 byly Chvalíkovice osvobozeny Rudou armádou. Zničené Chvalíkovice nalezly po skončení II.světové války obětavou pomoc v představitelích a řadových občanech města Železný Brod, kteří poskytli chvalíkovickým nezištnou materiální podporu a přiložili ruku k dílu při odstraňování následků války. Toto „kmotrovství“, které vzniklo v roce 1946, se postupně změnilo v přátelství mezi představiteli, organizacemi a občany obou obcí. Obec je spádována na Opavu, ale historické vazby má také k Hradci nad Moravicí, pod jehož farnost stále patří . Až do 20. století se jednalo o malou obec se selskými usedlostmi po obou stranách ulice, orientované po spádnici k severu přivráceného svahu a uprostřed rozšířené na náves. K rozšíření obce do stran došlo až v minulém století, především v jeho 2. polovině. V roce 1860 byla uprostřed návsi postavena malá přízemní škola a naproti ní  v r. 1865 kaple sv. archanděla Michaela. V roce 1895 byla postavena na horním konci hasičská zbrojnice. Protože stará škola přestala vyhovovat, nahradila ji v roce 1926 dvoutřídní jednopatrová škola pro nižší stupeň. Místní žáci navštěvovali nejdříve školu v Hradci nad Moravicí. Od roku 1780 školu ve Vršovicích a od r. 1860 do r. 1979 navštěvovaly nižší ročníky vlastní školu ve Chvalíkovicích. Zájem o sport vyústil v 50. letech ve svépomocnou výstavbu areálu fotbalového hřiště a poté sokolovny. K ní byla později přistavěna kuželna. V r. 1968 si občané v rámci akce Z postavili obchod s restaurací. Po odchodu žáků ZŠ do nově vybudované základní školy v Raduni začíná prostory místní školy využívat mateřská škola. Ta předtím sídlila ve víceúčelovém objektu společně se školní jídelnou, místním národním výborem a jedním bytem. Objekt byl předán do užívání v roce 1973. Uvolněné prostory od r. 1993 slouží zdravotnímu středisku a kadeřnictví. V roce 1976 se Chvalíkovice stávají součástí velké Opavy, jejíž městskou částí zůstávají až do r. 1991, kdy se občané v referendu opět vyslovili pro samostatnou existenci obce. Obec byla založena a trvale osídlena výhradně českým obyvatelstvem. V roce 1770 bylo 31 domovních čísel, v r. 1910 pak 59 domovních čísel, 103 rodin a 452 obyvatel a v roce 2003  bylo v obci 165 domovních čísel a 673 trvale přihlášených obyvatel.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz