Chuderov

400 02, Chuderov, Tel.: +420 472 774 210, podatelna@chuderov.cz
Chuderov/Společnost - Chuderov
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1348.  (Zdroj: Wikipedie)

Obec je zmiňována v roce 1348. V letech 1375-1400 byl na tvrzi uváděn Ejvan a potom Jan Tlumek a v letech 1429-82 patřila rodu Šestáků. V r. 1527 náležela Janovi, v r. 1546 Albrechtu z Lungvic. S dcerou Markétou vyženil v r. 1569 ves Wolf Žoldan (Soldan) ze Štampachu, který ji připojil ke všebořickému panství, přikoupeném v r.1580. Sňatkem s Esterou ze Štampachu získal panství Jan Heřman Kölbl z Geisingu, který pro účast na povstání stavů přišel v r. 1623 o třetinu panství. Statek (stál při hostinci U zeleného stromu na cestě do Božštětic) se vsí připadl jeho manželce.
V r. 1794 byly pole velkostatku rozprodány a dvůr zanikl. V letech 1850-1960 byl začleněn ke vsi Kočkov, jako část obce. Původní půdorys vsi byl setřen novější výstavbou. Od r.1961 byly připojeny také části Chuderovec, Žežice a Sovolusky. Od r.1980 má obec části - Chuderov, Libov, Chuderovec, Mlýniště, Radešín, Lipovou, Žežice, Neznabohy a Sovolusky. K obci náleží také Ovčárna (Schaferei), která měla v roce 1921 devět domů. Farnost Žežice.
Kaple sv. Jana Nepomuckého - na návsi (u autobusové zastávky) byla barokní výklenková stavba z 18. století s rovným závěrem. V půlkruhové nice byla umístěna plastika sv. Jana Nepomuckého.
Stavba s bosovanými stěnami byla završena obloukovou klenbou, korunní římsa byla bohatě zdobena zubořezem a perlovcem. V r. 1967 byla jako zchátralá zbourána.
Ukřižování - u cesty, v části Na Ovčárně. Barokní sloup tvořili tři odstupňované hranolové sokly, které byly bohatě zdobeny a polychromovány. Na římse třetího soklu byly umístěny plastiky dvou světců. Nad korpusem Krista byla na patce umístěna postava Boha otce. Stavba byla ohrazena čtyřmi sloupy z pískovce a plotem s dřevěným laťováním. Objekt byl zničen kolem roku 1950.

  • Kostel sv. Martina v Lipové
  • Kostel sv. Petra a Pavla v ŽežicíchHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz