Chříč

331 41, Cříč, Tel.: +420 373 390 161, ouchric@volny.cz
Cříč/Společnost - Cříč
V současnosti v Chříči žije 200 stálých obyvatel, značná část usedlostí slouží k rekreaci. Obci dominuje zámek - dvoukřídlá patrová budova na půdorysu písmene L.
V obci je obchod, mateřská škola, knihovna, kadeřnictví, lékařská ordinace.
Většina obyvatel pracuje v zemědělství a lesnictví, někteří jsou zaměstnáni ve službách, školce a další za prací dojíždí. Zdejší oblast je pro svou krásnou přírodu a klidné prostředí vhodná pro krátkodobou i delší rekreaci. K vidění je zde mimo jiné největší tisový háj ve střední Evropě, zajímavá sprašová stěna a romantické údolí Javornice a Berounky. Ke Chříči přináleží také malebná osada Lhota, ve které se nachází řada památkově chráněných stavení.

Počet částí    2
Katastrální výměra    1362 ha
Počet obyvatel:    228
Z toho v produkt. věku:    126
Průměrný věk:    35

První dochovaná zmínka o Chříči pochází z roku 1318. Zdejší tvrz byla založena vladyckou rodinou v druhé polovině 14. století. V minulosti byla obec střídavě v poddanství hradů Krašova a Křivoklátu. Během své historie prošla rukama řady majitelů, mezi nejvýznamnější z nich patří rod Lažanských z Bukové a Týřovských. V Chříči postupně vznikla fara, mlýny, pivovar, lihovar, škola, poštovní úřad, lékařská ordinace, obchody a řemeslnické dílny, stala se tak přirozeným centrem nevelkého chříčského panství. V první polovině 16. století byla zdejší tvrz přestavěna na renesanční zámek. Později, ve druhé polovině 18. století, když zámek získal ústav šlechtičen, byl celý areál upraven do barokní podoby.
        Roku 1767 byla postavena zámecká kaple, ze stejného roku pochází také socha sv. Jana Nepomuckého, stojící na hranolovém soklu u křižovatky cest východně od vsi. V roce 1820 na zámku vypukl požár, po kterém bylo odstraněno jedno z jeho křídel. Svou pozici lokálního centra si Chříč udržela až do 20. století. Rozpadem panství však poklesl i význam obce. Po druhé světové válce pak postupně zanikla všechna řemesla, zrušen byl také pivovar a lihovar. Hlavním zdrojem obživy místních obyvatel se tak nakonec stalo zemědělství.
        V současnosti v Chříči žije 238 stálých obyvatel, značná část usedlostí slouží k rekreaci. Obci dominuje zámek - dvoukřídlá patrová budova na půdorysu písmene L. V těsné blízkosti zámku byl vystavěn kostel sv. Jana Nepomuckého, nad jeho průčelím je vztyčena věž s jehlancovou střechou. V obci jsou dva obchody, škola, mateřská škola, knihovna, závodní dráha motokrosu, kadeřnictví, lékařská ordinace, restaurace, bistro, návštěvníci tu mají možnost ubytování. Většina obyvatel pracuje v zemědělství a lesnictví, někteří jsou zaměstnáni ve službách, škole, školce, malé výrobní firmě Monteko a další za prací dojíždí. Dopravní spojení je zajištěno autobusy z blízkých Kožlan a Kralovic. Zdejší oblast je pro svou krásnou přírodu a klidné prostředí vhodná pro krátkodobou i delší rekreaci. K vidění je zde mimo jiné největší tisový háj ve střední Evropě, zajímavá sprašová stěna a romantické údolí Javornice a Berounky. Ke Chříči přináleží také malebná osada Lhota, ve které se nachází řada památkově chráněných stavení.
 

  • Místní tvrz byla založena vladykou Sezemou z Malšína v druhé polovině 14. století a v první polovině 16. století byla přestavěna na renesanční zámek. Svou nynější podobu získal v druhé polovině 18. století za vlastnictví Ústavu šlechtičen, kdy byl barokně přestavěn, a v roce 1820, kdy bylo po požáru odstraněno jedno ze tří křídel.
  • K areálu zámku patří hospodářský dvůr a zámecký park.
  • Na severovýchodním okraji vsi, v blízkosti zámku, stojí kostel sv. Jana Nepomuckého s obdélnou lodí. Postaven byl v roce 1767 jako zámecká kaple, pravděpodobně okolo roku 1861 byla dostavěna jeho věž.
  • Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1767 stojí na hranolovém podstavci u křižovatky mezi bývalým zámkem a hřbitovem u východního okraje vsi.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz