Chřenovice

584 01, Chřenovice, Tel.: +420 569 721 211, starostachren@tiscali.cz
Chřenovice/Společnost - Chřenovice
Obec Chřenovice zřejmě získala své jméno po jistém vladykovi Chřenovi. Jméno vladyky Chřena často figuruje na různých svědeckých listinách, jak dokazují zápisy z let 1195,1207,1233 a 1248. Zmíněný vladyka pravděpodobně žil v původní tvrzi u kostela sv.Václava. Samotná ves vznikla výstavbou dřevěných srubů, jako obydlí pro lid, pracující pro vladyku Chřena. Ale i v okolí pracovalo v té době množství uhlířů, kteří pálili dřevěné uhlí a v neposlední řadě i horníci, kteří tu hledali stříbro a železnou rudu.Zmíněný kostel při Chřenově tvrzi byl postaven v letech 1134 - 1139 a jeho věž zřejmě sloužila jako poslední útočiště při případné obraně proti nepřátelům. V roce 1639 bylo celé panství obsazeno císařským vojskem. To zpustošilo celý kraj. S příchodem vojska do Ledče v roce 1640 se město proměnilo v trosky. Vesnice byly rozkradeny a vypáleny. Tak byly i Chřenovice z části vypleněny, pobráno obilí a dobytek. Lidé se museli schovat do lesů a skalních roklin. Pole ležela ladem a jejich cena klesala.

  • Hrad Chřenovice, zřícenina nedaleko železniční zastávky Chřenovice-Podhradí
  • Kostel svatého Václava založen mezi lety 1134-1139 (roku 1780 byla nalezena pečeť, patrně biskupa Jana) v románském stylu, později proběhly gotické úpravy. Románská věž se sdruženými okny, románský portál, raně gotický presbytář.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz