Chrudichromy

680 01, Chrudichromy, Tel.: +420 602 571 561, ucetni@chrudichromy.cz
Chrudichromy/Společnost - Chrudichromy
 Od roku 1976 patřily Chrudichromy pod Boskovice. Od roku 1992 jsou opět samostatné. Plocha katastrálního území je 268 ha.

Vlastivěda Moravská uvádí,že v okolí Chrudichrom se dolovalo uhlí a v polovině 19 století se pěstovala štětka soukenická,kterou místní vozili až do Lipska, do Berlína a Hamburku.

Podle obecní kroniky byly Chrudichromy od roku 1539 – 1850 součástí boskovického panství. Na památku na zrušení roboty byl v roce 1849 na náklady F.Kováře, nedaleko Boskovic u silnice k Chrudichromům,pod vršíčkem zvaný ,,Trníček“ postaven litinový kříž s kamenným základem,který stojí mezi dvěma lípami.

První kronika o Chrudichromech shořela při velkém požáru obce v roce 1910. Tehdy byla požárem postižena polovina obce.Další kronika je psaná od 1. května 1924 kronikářem Jaromírem Tomáškem, správcem zdejší školy byl od 1.8.1922 do roku 1933.Po něm od 1.9.1933 jako správce školy nastoupil Michal Staněk. Je možné že převzal i psaní obecní kroniky. Kronika končí rokem 1967 a je uložena v Okresním archivu v Blansku. Další díl kroniky popisuje roky 1968 – 2003 a je uložena na obecním úřadě Chrudichromy. Druhý díl začal psát František Nezval.Kroniku psal do roku 1979. Po něm převzal nelehký úkol pan Ladislav Dostál, který přítomnost i vzpomínky na minulost zaznamenával do kroniky až do roku 2002. Od roku 2003 převzali nelehkou úlohu manželé Jana a Pavel Kolmačkovi.V roce 1892 byla postavena jednotřídní obecní škola,na kterou přispěl 1.000 zlatých i císař František Josef I.V roce 1891 byla založena nejvýznamnější obecní budova a tou je dodnes škola. Byla postavena v létech 1891 – 1892. Prvním učitelem a správcem školy byl František Brejla. V Chrudichromech působil plných 28. roků. V roce 1920 byla ve škole založena místní knihovna. Rozhodnutím ONV v roce 1970 skončilo vyučování v jednotřídní škole, pro nedostatečný počet žáků. V roce 1910 bylo započato dolování uhlí na pozemku u silnice na Trníčku.Uhlí se dolovalo do roku 1923. Vzpomínka patří také padlým Chrudichromským občanům v 1. světové válce J.Kuželovi,J.Janků, S.Lubasovi.Největší pocty se dostalo československému legionáři A.Doleželovi, kterému byla dne 14.6.1931 odhalena pamětní deska na domě č.42 v Chrudichromech, kde strávil své mládí.Za 2. světové války bylo na nucené práce v Německu odesláno několik mužů i z Chrudichrom. Byli to B.Měcháček,J.Řezníček, J.Přikryl,A.Staněk, J.Staněk,J.Dostál.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz