Chroustov

289 02, Chroustov, Tel.: +420 325 640 225, chroustov@tiscali.cz
Chroustov/Společnost - Chroustov
Počet částí:    2
Katastrální výměra    466 ha
Nadmořská výška:    252 m n. m.
Počet obyvatel:         202 (k 31.12.2011)

Nejstarší historie

Dějiny obce spadají až do 12. století. Roku 1436 zastavil císař Zikmund Chroustov Havlovi z Dřevěnic. Roku 1453 se stal držitelem vsi Jetřich z Miletínka. Od roku 1553 vlastnil ves Trčkův rod, ale od roku 1587 je Chroustov a okolí již ve správě Valdštejnova dymokurského velkostatku.
Pověst o vzniku vsi

Stará pověst vypráví, že původní starobylá osada se rozprostírala na nedalekém zalesněném návrší zvaném Na Kostelíku. Dnes tam stojí nový kříž, který nahradil starý kamenný. Zde prý stával původní kostel s věhlasnými zvony, které později byly přeneseny do nynějšího kostela v obci pod návrším. Tradovalo se, že malebný zvuk zvonů bylo slyšet až v daleké Praze. Občané původní osady začali mít strach, aby jejich zvony neodvezla vrchnost pro jejich přenádherný hlas do starobylé Prahy.
Dle rady starého moudrého muže občané Chroustova zřídili v místech dnešní školy rybník, aby se tam ve vodní hlubině ztrácel hlas zvonů a nebyl tak daleko slyšet.
Pověst o živé studni

V Chroustově se nachází tzv. „živá studně". Za starých časů se vyprávělo, že z ní vychází Bílá paní. Byla to bledá dívka se smutnýma očima a překrásnými vlasy, oděná do nádherných bílých šatů. Rok od roku spanilá dívka objevovala a třikrát obešla studánku - studni a pak v ní zmizela. Pohlédla-li však na některou dívku v obci, ta do tří dnů zemřela.
Pověst o sv. Norburce

V polích při silnici vedoucí ke Kněžicím stojí stará pískovcová socha sv. Norburky, která drží v ruce srp. O této soše se v minulosti vyprávěla celá řada pověstí. F. J. Čečetka ve své knize „Královéměstecko" (1896) nám o jedné z nich vypráví:
Hospodář z č. 15 chtěl před léty v čas žní jíti v předvečer sváteční s čeledí žít obilí. To kladeno mu za hřích, neboť v předvečer svátku se nepracovávalo. Nábožná služka nechtěla hospodáři omlouvati, a proto mu navrhla: „Pojďme na pole! Vezmu srp a vyhodím jej do výše! Zůstane-li ve vzduchu viseti, bude to znamení, že pracovati nemáme, spadne-li dolů, budeme žíti!" vykonáno - a hle srp zůstal viseti ve vzduchu! Bylo rozhodnuto, že se pracovati nemá. Na místě, kde se to stalo, postavena socha světice, které lid Norburka říká.

  • Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel byl vystavěn už ve 14. století, od té doby několikrát přestavěn, v současnosti má barokní podobu. U kostela stávala dřevěná zvonice, která zanikla v r. 1890, kdy byla dokončena kostelní věž.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz