Chrastavec

569 04, Chrastavec, Tel.: +420 461 526 234, ou.chrastavec@email.cz
Chrastavec/Společnost - Chrastavec
Při cestě od Brněnce nás po pravé straně vítá kulturní památka vila, postavená na začátku minulého století továrníkem Löw-Beerem. Jsou zde zachovány cenné řemeslné práce.
Obě části obce spojuje les Rohles, který je vymezen jako regionální biocentrum. Na počátku Chrastavce se po pravé straně nachází opukový lom, jehož kámen se využívá ke stavebním účelům. Dominantou obce je kostel Nejsvětější Trojice, který si naši předkové postavili v roce 1864. Další zajímavostí je kulturní dům Hudálna s celým areálem, jehož součástí je krytý parket, udírna, kryté posezení, dětské hřiště a zrekonstruované ubytovací zařízení pro osm osob. Konají se zde různé kulturní akce. Toto zařízení se také pronajímá za účelem svateb a rodinných oslav.

Mezi významné naše rodáky patřil prof. MUDr. Josef Janků, kterému byla 19. července 2008 v obci odhalena pamětní deska. Byl profesorem očního lékařství University Karlovy, prvním přednostou Oční kliniky na Královských Vinohradech a objevitelem toxoplasmozy u člověka.

První písemné zmínky o obci pochází z roku 1242, kdy zde za vlády Václava I. stála tvrz Oldřicha Chrastavského. Byla součástí obrany Země české proti nájezdům nepřátel. Symboly obce znak a prapor, jsou vytvořeny na základě těchto historických událostí.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.
1864 zahájena stavba kostela
1874 vysvěcení nově postaveného kostela sv. Jana a Pavla
1881 vybudován v blízkosti kostela hřbitov s márnicí
1882 kostel zvětšen o věž se dvěma zvony
1916 odvezeny dva zvony z kostela pro vojenské účely
1920 zakoupen nový zvon do věže kostela
1948 vymalován kostel
1958 obnovení vnějších fasád kostela
1976 zakoupeny nové dva zvony zhotovené firmou Ditrichová v Brodku u Přerova

Historicky obec patřila do Čech, nicméně její současné katastrální území zahrnuje po změnách z roku 1988, kdy došlo k úpravě hranice s Moravskou Chrastovou a Chrastovou Lhotou, při níž byla hranice Chrastavce s oběma sousedními katastry částečně narovnána, i území, které patřívalo k Moravě. Při této změně byly od Moravské Chrastové připojeny například parcely č. 864, 865 a 866, pro změnu jiné parcely byly připojeny k Moravské Chrastové a Chrastové Lhotě

(Zdroj: Wikipedie)

  • prof. MUDr. Josef Janků - lékař, oftalmolog
  • pomník Josefu Janků v blízkosti kostela s nápisem : prof. MUDr. Josef Janků / rodák z Chrastavce / nar. 24.7.1886 zemř. 30.6.1963 / profesor očního lékařství Univerzity Karlovy / přednosta oční kliniky / FN na Královských Vinohradech / objevitel toxoplasmozy / dobrodinec místního kostela
  • kostel Nejsvětější Trojice se stavbou kostela bylo započato v roce 1864 v novorenesančním slohu,projektovaný stavitelem Gerlichem z Březové nad Svitavou,rozměry kostela jsou 25 m (výška) a 24 m (délka).Vysvěcen byl v roce 1874.[3]
  • železný kříž před vchodem do kostela s letopočty 1880 a 1994 (v zadní části) s nápisem a vyobrazením sv. Floriána
  • pomník obětem světové války 1914 - 1918 uprostřed obce s uvedenými jmény : J. Bauer, L.Bauer, J.Bauer, J.Cirl, V.Cupal, J.Holků, J.Holků, F.Dvořák, J. Janků, J.Klusák, J.Lukáš, A.Petruželka, J.Petruželka, F.Portl, A.Portl, J.Holek, J.Hořínek, P. Hořínek.
  • roubená stavení, statky portál z roku 1870 u čp. 41, portál s iniciály J.Ch. z roku 1886 u čp. 1

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz