Choustníkovo Hradiště

544 42, Choustníkovo Hradiště, Tel.: +420 499 692 941, choustnikovo.hrad@iol.cz
Choustníkovo Hradiště/Společnost - Choustníkovo Hradiště
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316, kdy ji král Jan Lucemburský, spolu s téměř celým Trutnovskem (s výjimkou samotného Trutnova) zastavil Půtovi z Turgova jako jistinu slíbené odměny za vojenskou pomoc. Půta zde zřejmě vybudoval hrad, snad na místě staršího hradiště.

Na konci 14. století patřil hrad a přilehlé panství Heřmanovi z Choustníka, jehož jméno je dostalo i do názvu obce. Po vymření pánů z Choustníka panství rychle střídalo majitele. Roku 1485 jej jako zástavu držel rytíř Hanuš z Šalndorfu a Hornšperka, 16. století pak Švamberkové. Roku 1623 koupil panství Albrecht z Valdštejna, který jej však obratem prodal Trčkům. Po roce 1634 připadlo panství císaři Ferdinandovi II. Ten jej záhy daroval jako odměnu za jeho služby Františkovi hraběti z Ulfelda.

Po dalším rychlém střídání majitelů jej koupil hrabě Jan Špork, který dal opravit hrad a až do své smrti roku 1679 zde bydlel. Jeho syn František Antonín Špork hrad nejprve rozšířil, ale nakonec si vybudoval sídlo v nedalekém Kuksu a hrad až do roku 1739 sloužil jako provizorní klášter celestýnek. Poté byl užíván jako sýpka, na konci 18. století opuštěn zchátral.

Přes přesídlení F. A. Šporka do Kuksu zůstala obec dále centrem Panství Choustníkovo Hradiště. Sídlil zde panský velkostatek, hospodářská a lesní správa, atp. Panství až do roku 1949 patřilo rodu Sporcků resp. Sweerts-Sporcků. Díky odkazu F. A. Šporka však sloužily výnosy z panství k financování provozu špitálu v Kuksu a celé panství proto z Kuksu spravovala hospitální nadace.

(Zdroj: Wikipedie)

  • Hrad Choustníkovo Hradiště, zřícenina
  • Kostel Povýšení svatého Kříže s farou a hřbitovem
  • Pomník Pochodu smrti
  • Boží muka u cesty směrem do Krkonoš
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Socha svatého Jana z Boha
  • Busta hraběte Šporka
  • Lípa v Choustníkově Hradišti, památný strom v jižním sousedství kostela
  • Suchý dub, památný strom asi 1¾ km jz. od obce, poblíž Labe
  • budovy pivovaru – technická památka

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz