Chotutice

Průběžná, 281 03, Chotutice, Tel.: +420 321 792 338, ou@chotutice.cz
Chotutice/Společnost - Chotutice
Občanská vybavenost

 • zdravotní středisko pro děti i pro dospělé
 • dům s pečovatelskou službou (DPS)
 • dva obchody
 • dvě restaurace
 • kulturní dům
 • víceúčelové sportovní a dětské hřiště
 • obecní vodovod
 • plyn
 • kanalizace

 
 Dopravní dostupnost

 • Vlakové spojení na trati Pečky - Kouřim
 • Autobusové spojení  Chotutice - Kolín

V obci a jejím okolí se vyskytuje řada archeologických nálezů. svědčících o tom, že zdejší krajina vyla osídlena již v hluboké minulosti. První historicky doložená zmínka o obci pochází z roku 1100. Název obce - Chotutice - je pravděpodobně odvozen z názvu ohrad pro chov dobytka nazývaných "ochoty", používaných našimi předky především v údolích řek.
Písemný záznam o obci Chotutice najdeme i v kouřimské Městské knize z roku 1416 - "De rapinis Stephani residentis in Chotuticz", týkající se jistého Štefana, sezením na dvoře v Chotuticích. V té době byla v okolí jen vodní tvrz, později zámek v nedaleké Radimi, se kterou Chotutice sdílely společné osudy po mnoho staletí.

Od r. 1541 jsou Chotutice uváděny jako součást radimského panství, ohodnocená při prodeji částkou 12 2 7 zlatých.Na Obecním úřadu v Chotuticích je je uložena mapa ze zemského archivu, zachycující podobu obce v r. 1800. V té době měla obec 56 domů a v mapě jsou uvedena i jména obyvatel obce a výměry jejich polí (v korcích).

 V okolí obce se během staletí odehrála nejedna významná událost, ze kterých nejvýznačnější je patrně bitva u Lipan v r. 1434. Najdeme zde však i připomínky dalších bitev, např. kříž na rozcestí, pocházející z časů sedmileté prusko-rakouské války. Přímo v obci najdeme pseudobarokní kapličku pocházející z roku 1805, jejíž sloh však by porušen opravami provedenými v roce 1900. Od té doby se její podoba nezměnila.

 • Lom u Radimi - přírodní památka
 • Stráň u Chroustova - přírodní rezervace

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz