Chotěšice

289 01, Chotěšice, Tel.: +420 325 642 011, ou.chotesice@quick.cz
Chotěšice/Společnost - Chotěšice
V obci se také nachází kostel Rozeslání svatých Apoštolů, připomínaný poprvé ve 14. století a v roce 1599 byl renesančně přestavěn.

Chotěšice se dále dělí na pět části, konkrétně to jsou: Břístev, Chotěšice, Malá Strana, Nouzov a Nová Ves.

První zmínka o obci Chotěšice je z 26. září 1199, kdy Přemysl Otakar I., král český, potvrzuje bratřím Božehrobcům držení poloviny vesnice, kterou jim daroval Hugo z Čelčic.

Vsi Chotěšice a Sloveč patřily až do roku 1375 klášteru Zderazskému, který je v tomto roce prodává Albertovi z Valdštejna jemuž náležela ves ještě v roce 1395.

Dalším zmínkou je v roce 1408 zádušní dar Aldíka z Radostova za pána Zdeněk z Chotěšic (potomka Alberta z Valdštejna) formou platu kostelu Dobřenskému. Aldík z Radostova Chotěšice l. 1410 prodal. Ladislav Ostrovec z Kralovic léta 1528 tvrz, dvůr a ves Chotěšice a ves Chotěšičky, které po otci svém zdědil přenechává Vácslavovi Haugvicovi z Biskupic, který ves věnuje manželce Johance z Klinšteina. Syn Vácslava Haugvice z Biskupic a Johanky z Klinšteina - Jindřich (potom pán na Nepokojnicích) prodal Chotěšice a Běchary Zikmundovi Andělovi z Ronovce. Ves zdědily dcery Eliška Heřmanská a Kateřina. Kateřina vzala si při dělení (r. 1578) vesnice, ležící na Železných Horách, tvrz Chotěšice s příslušenstvím a 11.000 kop míšeňských. Kateřina převedla v roce 1585 Chotěšice na manžela Jana mladšího z Valdštejna, zápis v zemských deskách 1590. Po smrti Jana (řečeného pak nejstarší) nebylo dědiců a jeho majetek si dělí páni z Valdšteina Adam, Heník, Karel, Jindřich, Hanibal, Jan Kryštof a Bartoloměj. Smlouvou o dědictví sepsali l. 1599 dne 5. března v Poličanech.

Heník dostal díl Chotěšický, ale prodává jej l. 1617 Mikuláši z Gerštorfu. Tomuto je po bitvě na Bílé hoře v roce 1621 majetek zabrán a Chotěšice s panstvím Dymokurským získává Jan Eusebius Khan svob. pán z Belasy. Potom sice l. 1622 je ves prodána Albrechtovi z Valdšteina, ale od toho ještě téhož roku je Janu Eusebiusovi Khanu svob. pán z Belasy ponechána.

Roku 1674 již žádné tvrze v Chotěšicích nebylo zůstal z ní jen kopec za panským dvorem.

1854 postavena vesnická škola
1882 založen sbor dobrovolných hasičů
1961 připojena Břístev, Malá Strany a Nová Ves
1980 sloučen Nouzov a Malý Nouzov.

  • Kostel Rozeslání Svatých Apoštolů

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz