Vycházka Brnem Po stopách Leoše Janáčka


Skladatel Leoš Janáček se sice v Brně nenarodil, prožil zde ale značnou část svého tvůrčího života. Vydejte se na speciální vycházku jihomoravskou metropolí po jeho stopách.

Leoš Janáček
Leoš Janáček

Trasa zahrnuje devět nejdůležitějších míst, která jsou spojena se životem a dílem skladatele, jehož tvorba patří k tomu nejvýznamnějšímu, co hudba 20. století světu přinesla. Prohlídkový okruh Po stopách Leoše Janáčka projdete s průvodkyněmi Turistického informačního centra za 2 až 3 hodiny.

Prvním zastavením na trase tohoto unikátního okruhu je Augustiniánské opatství sv. Tomáše na Starém Brně. Tam bylo Leoši Janáčkovi umožněno hudební vzdělání. Se Starým Brnem je vůbec Janáčkův život úzce spjat. Navštěvoval tu obecnou školu i reálku, působil jako pedagog, vedl kůr v bazilice, oženil se, narodily se a zemřely mu zde obě jeho děti.

Besední dům v Brně
Besední dům v Brně

Dalším bodem na trase je budova Fakulty architektury VUT, kde Janáček studoval, následně vyučoval a také právě tady poznal svoji budoucí manželku Zdenu. Na trase okruhu je i Besední dům, kde sídlily české spolky a v Besedě brněnské vystupoval Leoš Janáček jako sbormistr. Dále pak prohlídka zahrnuje Bílý dům, kde sídlila první stálá profesionální divadelní scéna ve městě, a kde poprvé v roce 1904 zazněla Janáčkova opera Její pastorkyňa.

Hrob Leoše Janáčka
Hrob Leoše Janáčka

Průvodkyně Turistického informačního centra neopomenou ani Chlebodárovu vilu a Památník Leoše Janáčka. Ve vile sídlila varhanická škola, jejímž ředitelem byl právě slavný skladatel. Na zahradě vily byl pro ředitele postaven domeček, Janáček se tam nastěhoval v roce 1910. Putování Po stopách Leoše Janáčka končí u jeho hrobu na Ústředním hřbitově.


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz