Tajemství věstonického naleziště


Archeologická expozice Regionálního muzea v Mikulově podává přehled poznatků o archeologických lokalitách ze starší doby kamenné. Po stopách archeologů se můžete vydat i v rámci naučné stezky Dolní Věstonice – Pavlov.

Věstonická venuše
Věstonická venuše

Věstonické naleziště je proslulé po celém světě, a to hlavně díky systematickým výzkumům, které tu v letech 1924 - 1938 prováděl významný český badatel a archeolog Karel Absolon. K jeho nálezům patří především unikátní Věstonická venuše, 11 centimetrů vysoká soška ženy z pálené hlíny.

Trojhrob Věstonice
Trojhrob Věstonice

Starší část expozice představuje tehdejší metody bádání, dokumentuje geologické a pedologické poměry na severovýchodním předpolí Pavlovských vrchů, flóru a faunu dob ledových. Vystaveny jsou tu kamenné a kostěné předměty s náznakem technik jejich výroby. Novější část expozice potom vychází z objevů posledních let. Prezentovány jsou aktuální poznatky o vývoji člověka. Zvláštní místo zaujímá rekonstrukce hrobu tří mladých jedinců, jež byl nalezen v Dolních Věstonicích v roce 1986.

Naučná stezka Věstonice
Naučná stezka Věstonice

Jaké to je být archeologem si můžete vyzkoušet i vy, a to v rámci naučné stezky Dolní Věstonice – Pavlov. Ta má za cíl přiblížit návštěvníkům slavná archeologická naleziště. Stezka se stane součástí chystaného archeoparku.


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz