Skanzen Solvayovy lomy v Českém krasu


Muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu je koncipováno jako skanzen ve volné přírodě. Tvoří jej několik objektů.

Skanzen Solvayovy lomy

Skanzen Solvayovy lomy tvoří více objektů, a to několik bývalých provozních a technologických budov a zrekonstruovaná úzkorozchodná lomová dráha. Největšími zajímavostmi jsou polní lomová dráha s rozchodem 600 mm, kterou se návštěvníci mohou v rámci prohlídky i svézt, a také podzemní štola.

Skanzen Solvayovy lomy

Muzeum a podzemní štola jsou veřejnosti přístupné o letních prázdninách každý den. Prohlídka s výkladem trvá 75 - 90 minut, začíná prohlídkou muzea, následuje jízda lomovou dráhou a prohlídka podzemní štoly.

Skanzen Solvayovy lomy

Budovy se zbytky technologických zařízení se nalézají ve zrušeném vápencovém lomu Paraple v krajině Českého krasu mezi obcemi Svatý Jan pod Skalou, Bubovice a Loděnice. Po celý rok se tu můžete volně procházet po vyznačených stezkách, prohlížet si přístupné exponáty a z informačních tabulí získat představu o způsobu těžby, dopravy a zpracování vápence.

Skanzen Solvayovy lomy

Skanzen leží v přírodní rezervaci a není možné sem zajíždět motorovými vozidly. Ze všech již jmenovaných okolních obcí vedou do skanzenu dobře značené cesty. Ve skanzenu je možné zakoupit občerstvení.


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz