Procházka historií proti proudu času na hradě Grabštejn


Hrad Grabštejn zve návštěvníky na nově koncipovanou prohlídkovou trasu s romantickým názvem Procházka historií proti proudu času.

Grabštejn

Grabštejn leží v Čechách nad vesnicí Chotyně nedaleko Hrádku nad Nisou. Správa hradu nabízí dlouhodobě několik prohlídek, toto léto však přibyla jedna speciální. Procházku hradní historií proti proudu času nově zřídila vrchnostenská kancelář na důkaz toho, že hrabě Kristián Kryštof Clam-Gallas vedl na Grabštejně v roce 1818 centrum správy clam-gallasovských panství.

Grabštejn

Každý návštěvník jistě ocení, když se během prohlídky hradu Grabštejn dozví nejenom historická data, ale také informace ze života aristokratické rodiny podtržené například fotografiemi nebo předměty denní potřeby. To vše vám pomůže lépe si představit, jak se na hradě žilo.

Kromě šlechtických prostor turisté uvidí i prostory úřednické, jako například vrchnostenskou kancelář nebo pokoj úředníka. Novou trasu návštěvníkům letos v létě zpřístupní na Grabštejně za cenu klasického vstupného 100 korun (70 korun snížené vstupné). Prohlídky budou probíhat po celou běžnou otevírací dobu, délka Procházky historií proti proudu času je 50 – 60 minut.


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz