Netradiční zážitky si odnesete z uhelného dolu


Neváhejte a jeďte se podívat do Severočeských dolů u krásného městečka Kadaň, kde nabízí exkurzi do uhelného dolu.

Exkurze do dolu

Pro obyčejného smrtelníka, který nemá běžně možnost přiblížit se k dolům a nemá vlastně ani představu, jak to tam vůbec vypadá, je velkým zážitkem už je například spatřit na vlastní oči obrovské rypadlo ze vzdálenosti pouze několika metrů. Ocitněte se na dně povrchového dolu s příjemným průvodcem, který ochotně zodpoví všechny otázky!

Exkurze do dolu

Při současné povrchové těžbě uhlí dochází k odkrývání bývalých hlubinných šachet, jejichž zbytky jsou na dně dolu také k vidění. Je zajímavé uvědomit si, že dříve se uhlí těžilo hluboko pod povrchem země a vy teď můžete stát ne stejném místě se zářícím sluncem nad hlavou.

Exkurze do dolu

Součástí exkurze je také návštěva blízké skládky komunálního odpadu. Tato skládka je důkazem toho, že není vždy potřeba budovat spalovny a že i komunální odpad může mít své další využití. To jako právě zde, kde se bioplyn ze skládky odvádí zpět do elektrárny.


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz