Nejkrásnější zámecké zahrady a parky v Čechách.


Návštěva zámku není jen o prohlídce historických interiérů. Chloubou většiny zámků jsou rozlehlé romantické zahrady a parky. Některé z nich jsou až výjimečně nádherné a samy jakoby vybízely k dlouhým procházkám. Kultura.cz pro vás vybrala 5 nejkrásnějších zámeckých zahrad a parků, které rozhodně stojí za návštěvu!

Konpišťský park
Konopiš'ťský park

Zámek Konopiště (Konopišťský park)

Konopišťský zámecký park patří k nejrozsáhlejším a nejkrásnějším vůbec. Jeho plocha přesahuje 340 hektarů a najdete zde zámecký rybník, Růžovou zahradu se skleníkem, oboru, bažantnici i nejrůznější stavby hospodářského a okrasného charakteru. V Růžové zahradě roste přes 5000 keřů růží a dost možná tu potkáte na obchůzce vznešené pávy. Ve skleníku, který vybudoval František Ferdinand d’Este, se pěstují teplomilné rostliny jako palmy, orchideje či sukulenty a také žlutá růže, kterou měla v oblibě hraběnka Žofie. Kdysi jí dostala od anglického maršála Neela, a od té doby je známá jako „Maršálka“. V oboře můžete pozorovat daňky, muflony a jeleny. U vstupu do zámeckého areálu, v těsné blízkosti zámku „bydlí“ medvěd Jirka. Parkem vedou také tři naučné stezky: Historie a příroda konopišťského zámeckého parku, Lesní stezka Ferdinanda d’Este, která vede zalesněnou částí dříve využívanou pro hon, a stezka Pod stromy, vhodná zejména pro děti, které se tu blíže seznámí s různými druhy stromů.

Zámek Kroměříž
Zámek Kroměříž

Arcibiskupský zámek Kroměříž (Podzámka a Květná zahrada)

Kroměřížský zámek obklopují rovnou dvě rozlehlé zahrady. Větší z nich, Podzámecké zahradě (lidově Podzámka), dominují potůčky, rybníky a originální sochařská výzdoba. Rostou zde vzácné rostliny a dřeviny. V sezóně si tuto zahradu můžete prohlédnout během jízdy vláčkem, který vyjíždí od nástupiště pod zámeckými schody. Druhá, Květná zahrada, je půvabnou ukázkou francouzských barokních geometrických zahrad. Za vchodem do zahrady najdeme dva historické skleníky, které už ale bohužel neplní svůj původní účel. Uprostřed parku se nachází rotunda a 244 metrů dlouhá kolonáda zdobená sochami, které se přezdívá „telefon“. Když tu totiž na jednom jejím konci zašeptáte, na druhém vás uslyší. Dalším zajímavým prvkem je čtvercový labyrint tvořený zídkami ze stříhaných keřů, kterým si můžete zkusit prokličkovat. Pro jedinečnost obou zahrad byl roku 1998 celý komplex zapsán do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Průhonický park
 Průhonický park

Zámek Průhonice (Průhonický park)

Jeden z největších přírodně krajinářských parků v Evropě s rozlohou 240 hektarů založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. V parku se střídají porosty dřevin, skupiny stromů a keřů s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Velmi dovedně je zde využita proměnlivost dřevin v různých ročních obdobích. Výsledkem toho všeho je vskutku vrcholné krajinářské dílo, které je právem zařazeno do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Mimo významu umělecko-historického je park cenný i dendrologicky. Výjimečná je sbírka rododendronů čítající okolo 8000 kusů. Rododendrony kvetou koncem května a právě tehdy je park vůbec nejkrásnější. Průhonický zámecký park je ideálním místem pro relaxaci nebo romantickou procházku.

Lednicko-Valtický areál
Lednicko-Valtický areál

Státní zámek Lednice (Lednicko-Valtický areál)

Lednicko-Valtický areál, zařazen do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, zahrnuje zámky Lednice a Valtice, obklopené úchvatnými zahradami a parky. Těm se dokonce někdy přezdívá „Zahrady Evropy“, jedná se totiž o opravdový skvost. Za 350 let se zde vystřídaly všechny zahradní styly, jejichž stopy pak utvářejí dokonalou atmosféru. Celý areál je velmi rozlehlý. Zahrady volně přecházejí do lesnaté krajiny s rybníky a potoky. K vidění je řada drobných staveb — loveckých zámečků, kaplí a kolonád. Najdete zde také palmový skleník, zařizovali ho kvalifikovaní zahradníci, kteří kombinací vhodné tropické a subtropické vegetace dosáhli toho, že zde rostliny kvetou po celý rok.

Vlašimský park
Vlašimský park

Zámek Vlašim
(Vlašimský park)

Jedinečný přírodně krajinářský park, o kterém J. Schaller ve své Topografii Království českého z roku 1788 napsal, že svou krásou vyniká téměř nad všechny ostatní parky v Čechách – to je Vlašimský zámecký park. V parku s nespočtem tajemných zákoutí se nachází několik romantických staveb. Nejvzácnější z nich je Čínský pavilon. Další stavbou je Starý hrad, ve kterém je nainstalována expozice o historii zámeckého parku. Do Vlašimského parku můžete vejít hned třemi bohatě zdobenými vstupními bránami. Ty jsou nazvané podle obce, z jejíhož směru přicházíte – Znosimská brána, Domašínská brána a Vlašimská brána. Naučná stezka pak vede návštěvníky přes 16 zastavení s panely, informujícími o přírodních a architektonických zajímavostech zámeckého parku.


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz