Naučná stezka Bílá Opava představuje nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků


Naučná stezka Bílá Opava prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách po březích Bílé Opavy.

Bílá Opava
Bílá Opava

Naučná stezka vás povede kolem několika vodopádů, četných kaskád a peřejí, skalních útvarů a romantických zákoutí smrkového pralesa. Na sedmi informačních tabulích se zároveň dozvíte základní a zajímavé informace o přírodě této jedinečné rezervace.

POPISEK (NEVIDITELNÝ) OBR
Bílá Opava

Zatímco v horní části údolí vytváří bystřina Bílá Opava velké vodopády, v dolním úseku vzniklo několik různě starých říčních koryt. Při povodni v červenci roku 1997 právě zde řeka strhla masivní most z železobetonových panelů na ocelových traverzách. Na místě panelového mostu byla postavena dřevěná lávka, v úseku nad ní jsou nyní vidět tři říční koryta.

Bílá opava
Bílá Opava

Samotná Bílá Opava pramení na jižním svahu Praděda. Kromě Pradědského a Ovčárenského potoka do ní přitéká v této nejhořejší části několik drobných bezejmenných potůčků. Největší vodopád se nachází u čtvrtého zastavení. Jeho výška je 7,9 metrů.


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz