Nahlédněte při příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel 2015 tam, kam to běžně nejde


18. duben – organizace UNESCO vyhlašuje poprvé v roce 1982 tento den za Mezinárodní den památek a historických sídel. K tomuto dni se připravují různé konference, kolokvia a další příležitosti k setkávání a zvýšení povědomí o památkách a památkové péči. V České republice se pořádání těchto slavností kulturního dědictví ujímají vlastníci památek, správy měst i odborníci. Pro letošní rok je připraveno několik netradičních exkurzí. Speciálně v tento den bude široké veřejnosti povolen vstup na místa, kam normálně noha běžného občana vkročit nemůže. Kultura.cz nabízí 5 tipů, kam již tuto sobotu vyrazit!

Hrad Bezděz
Hrad Bezděz

Hrad Bezděz

Celý víkend 18.-19. dubna bude na hradě Bezdězu mimořádně otevřen ochoz hradní kaple. V kapli pak bude vystavena nalezená dřevořezba z Křížové cesty „Kladení Krista do hrobu“- návštěvníci, kteří neměli možnost vidět tuto dřevořezbu při loňských oslavách 750 let od založení hradu, mají nyní jedinečnou příležitost si ji pořádně prohlédnout - letos to bude jediná možnost!

Pardubice

Město Pardubice pojalo akci velkolepě a připravilo hned dvě netradiční prohlídky. Od 13 hodin bude zpřístupněna kaple Tří králů a od 15 hodin se uskuteční prohlídka protiatomového krytu v zámeckých valech. Po celou sobotu pak navíc bude ve Východočeském muzeu v pardubickém zámku volný vstup na šest stálých muzejních expozic – výstavu skla, pohlednic, zbraní, hraček, numismatiky a expozici přírody východního Polabí.

Zámek Chotěboř
Chotěbořský zámek

Chotěbořský zámek

Již dlouhou dobu je toto čtyřkřídlé sídlo italského typu v soukromých rukách. 18. dubna můžete však na zámku v Chotěboři nahlédnout do jinak nepřístupných prostor, kde vás přivítá sám pan majitel. Prohlídky budou probíhat v půlhodinových intervalech od 9:30 do 12 hodin a následně od 14 do 16 hodin.

Státní zámek Opočno

Při příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel zpřístupní správa zámku pánskou koupelnu, zbudovanou kolem roku 1912 pro osobní potřebu majitele panství, knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda. Chcete vědět, jak fungovala dobová hygiena počátku 20. století? Jak se na zámku ohřívala voda? Jak vypadala „masážní sprcha“? Přijďte se podívat o víkendu 18.-19. dubna na Státní zámek Opočno!

Znojmo
Znojmo

Znojmo

V jihomoravském městě Znojmo, na Horním náměstí 4, budete mít v sobotu 18. dubna jedinečnou příležitost navštívit vzácnou expozici Archeologie. Výstava mapuje archeologické nálezy objevené při rekonstrukci historického jádra Znojma, především pak Horního a Václavského náměstí. Prohlédnout si ji můžete od 9 do 17 hodin.


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz