Na 1. máje bude v pražském Klementinu vystaven velmi vzácný překlad Dalimilovy kroniky


Dalimilova kronika je nejstarší česky a ve verších psaná kronika, jedno ze stěžejních děl českého písemnictví. Pochází z počátku 14. století, záznamy končí rokem 1325. Kronika je anonymní, označení přívlastkem „Dalimilova“ se objevuje od 17. století. Pro své silně vlastenecké zaměření byla vždy, především pak v dobách národního útisku, předmětem zvýšeného zájmu.

Takzvaný pařížský zlomek (právě ten bude vystaven) představuje rukopis latinského překladu této kroniky, který byl vytvořen mezi lety 1331 a 1333 v Itálii. O zhotovení rukopisu v Itálii svědčí podle odborníků typ písma i iluminace, které odpovídají stylu dílen v Bologni. Zmiňovaný Pařížský zlomek čítá 12 listů a patří Národní knihovně. Ta ho získala před 10 lety v aukci. Význam rukopisu tkví především v tom, že o existenci latinského překladu kroniky neměl nikdo až do roku 2005 nejmenší tušení.

Dalimilova kronika Pařížský zlomek
Dalimilova kronika Pařížský zlomek - Michal Maňas

Ačkoli jde o pouhý zlomek obsahující zhruba desetinu celého textu, tucet listů nabízí i tak vskutku mnoho. Vidět můžete celou řadu celostránkových obrazů i menších iluminací, představujících nejstarší dochovanou českou knížecí galerii.

Barokní knihovní sál Klementina
Barokní knihovní sál Klementina

Pařížský zlomek bude vystaven v Zrcadlové kapli Klementina v pátek 1.5.2015 od 9 do 17 hodin. Vstup na výstavu je zdarma!


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz