Kostnice u sv. Jakuba v Brně, druhá největší kostnice v Evropě


Největší evropská kostnice se nachází v Paříži, druhá největší v Brně. Unikátní kostnici najdete u kostela sv. Jakuba, počet pohřbených se odhaduje na více než 50 tisíc.

Kostel sv. Jakuba

Hřbitov u kostela sv. Jakuba na dnešním Jakubském náměstí existoval již na počátku 13. století. Stejně jako další městské hřbitovy byl založen uvnitř hradeb, které bránily pozdějšímu rozšiřování. Kapacita ale brzy přestávala potřebám rostoucího města stačit, proto byl zaveden výměnný systém pohřbívání. Co to znamená? Po uplynutí 10 až 12 let od pohřbu daného člověka byl jeho hrob otevřen, ostatky vyjmuty a na stejné místo byl pohřben další zemřelý. Obsah původních hrobů se pak ukládal do speciálních podzemních kostnic.

Kostel sv. Jakuba

Brněnská kostnice je unikátní především v obsahu a objemu kosterních pozůstatků, které se zde našly. Z dosud provedených antropologických rozborů vyplývá, že jsou zde pochovány oběti středověkých morových a cholerových ran, válečných událostí z doby třicetileté války a švédského obléhání.

Kostnice nemá být jen turistickou atrakcí, priorita je kladena hlavně na pietnost místa. Město Brno si pro své podzemí dokonce nechalo složit autorskou hudbu, která má prohloubit zážitek z prohlídky. Prohlídku je možno absolvovat každý den kromě pondělí od 9:30 do 18 hodin. Základní vstupné činí 140 korun, snížené vstupné je za polovinu.


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz