Jak vypadalo slovanské sídliště?


To se dozvíte v Archeoskanzenu Modrá!

Archeoskanzen

Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště na silnici Staré Město - Velehrad. Je významným subjektem, protože názorně osvětluje jednu z nejdůležitějších etap našich národních dějin.

Archeoskanzen

Archeoskanzen v Modré je členěn na jednotlivé funkční celky a areály, které na sebe plynule navazují. Prvním z nich je opevnění, nacházející se u vstupu do skanzenu, které po obvodu přechází v ohradu. Uvnitř se rozkládá areál sídlištně - hospodářský, bezprostředně navazující na areál mocenský. Za nimi se pak rozkládá areál duchovně-vzdělávací. Na ploše skanzenu se nachází také areál řemeslnický, experimentální plocha, lukostřelecké cvičiště a výběh pro zvířata.

Archeoskanzen

Celý areál je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. Nadzemní část má pak vzhled hypotetický, konstrukce ovšem vznikly na podkladě konkrétních archeologických nálezů.

Archeoskanzen

Archeoskanzen Modrá je otevřen každý den od 9 do 17 hodin. Základní vstupné činí 80 korun, snížené pak 60 korun.


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz