Česká Kanada – dechberoucí krajina, kterou musíte zažít!


Česká Kanada je oblast o rozloze cca 300 km2 rozkládající se přibližně mezi městy Kunžakem, Dačicemi, Slavonicemi, Novou Bystřicí a Jindřichovým Hradcem. Tato krajina je charakteristická početnými vodními plochami, rozsáhlými lesními komplexy s rozesetými balvany a poněkud sychravějším podnebným rázem s nižšími průměrnými teplotami a vydatnými srážkami – svým nezaměnitelným charakterem tedy opravdu připomíná severoamerický stát Kanadu. Na celém území naleznete nespočet památek, přírodních památek, rezervací i významných vodních ploch. Tipy na místa, která byste při svém putování Českou Kanadou rozhodně neměli minout, vám přinášíme níže.

Zámek Sychrov
Národní přírodní památka Kaproun

Národní přírodní památka Kaproun

Skoro tři hektary zabírá rašelinná louka nad malým rybníčkem – společenstvo lučního rašeliniště a bezkolencových luk se zbytkovou populací kriticky ohroženého prstnatce Traunsteinerova. Louka se nachází necelý kilometr severovýchodně od obce Kaproun a je jednou ze tří lokalit podobného druhu v České republice.

Vysoký kámen
Vysoký kámen / foto: Lubor Ferenc

Vysoký kámen

Dříve zvaný též Markův kámen, je nejvyšším bodem České Kanady (738 m n. m.). Jedná se o kuželovitý vrchol, na němž se nachází mohutné skalisko, v okolí pak můžete vidět další různá zajímavá seskupení balvanů. Původně zde byl zřejmě umístěn jakýsi hraniční mezník a místo možná kdysi sloužilo také pro signalizaci.

Zámek Sychrov
Státní hrad Landštejn

Státní hrad Landštejn

Hrad z počátku 13. století představuje svým pojetím dvou věží spojených palácem ojedinělý komplex svého druhu a je jedním ze tří dochovaných románských hradů Česka a jednou z nejvýznamnějších románských památek střední Evropy. Z horní části vyšší věže se naskýtá dokonalý pohled na hluboké lesy České Kanady. Expozice pak představuje dějiny hradu, místní archeologické nálezy a středověké zbraně. V mohutných zdech hradu se kdysi zalíbilo německému básníkovi Friedrichu von Schillerovi, který do okolních lesů umístil děj svých Loupežníků. V sezóně se v podhradí konají Landštejnské slavnosti.

Toužínské stráně
Toužínské stráně / foto: Hana Kašpaříková

Toužínské stráně

Jedná se o významnou geologickou lokalitu – v lomu bylo odkryto zajímavé, mimořádně složité vrásnění alpinotypního charakteru. Celé stráně jsou pokryty nádhernými bylinnými společenstvy.

Gebhárecký rybník
Gebhárecký rybník
foto: Chmee2 / Valtameri

Gebhárecký rybník u Skalky

Malý lesní rybníček navazující na luční rašeliniště. V okolí rybníka se vyskytují a rozmnožují chráněné druhy rostlin a živočichů.

Hudební klub Mecca
Doubkův mlýn

Doubkův mlýn a vodní pila Peníkov

Vznik pily a Doubkova mlýna v Peníkově se datuje k roku 1865. Voda rybníka poháněla pilu a mlýn pravidelně až do doby po druhé světové válce. 50. léta pak přinesla konec oběma objektům. Mlýn se zastavil úplně, pila byla využívána příležitostně až do začátku 70. let. V letech 2001 – 2005 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a od té doby je tato nemovitá kulturní památka opět v provozu. Zdrojem vody pro pohon pilnice je rybník, pod jehož hrází je pila. Voda proudí vstupní částí náhonu a plní nátokovou skříň. Průtok přes kolo se ovládá pomocí táhla a ramene z pilnice.

Jan Jiří Grassel
Jan Jiří Grassel

Grasselovy stezky

Jméno loupežníka Jana Jiřího Grassela se v podobě „grázl“ stalo synonymem lumpa, darebáka, gaunera a zločince. Okolo Grasela vznikla rozsáhlá legenda. Jeho příběh je zpracován v písních, lidových pověstech i filmech. Široké povědomí o působení Grasela v tomto kraji vedlo k vybudování sítě 182 km dlouhých turistických naučných stezek v jižních Čechách a v severním Rakousku pod názvem „Grasselovy stezky“.

Depo Posázavského Pacifiku
Depo Posázavského Pacifiku

Pacifik České Kanady

Úzkorozchodná trať vedoucí z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice v délce 33 km. Úzkokolejka vás provede krajinou mezi rybníky s rákosem, okolo vesnic s malebnými chalupami a obřími stodolami. Parní vlak nikam nespěchá (nejvyšší povolená rychlost je 25 km/h), a vy tak máte možnost kochat se nádhernou přírodou. Rozhodně jeden z nejkrásnějších zážitků, jaký můžete v České Kanadě absolvovat!


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz