395 01, Eš, Tel.: +420 602 602 869, ou.es@centrum.cz
/Společnost - Eš
V r. 1990 se obec osamostatnila, bylo zvoleno 7 členné obecní zastupitelstvo v čele se starostou. V následujícím období bylo provedeno odbahnění dvou rybníků, které jsou pravidelně zarybňovány a loveny. Byly opraveny místní komunikace, vybudována malá rybárna, Obecní úřad byl nově zastřešen. Pravidelně jsou likvidovány polomy a vysazovány nové stromky v obecním lese. V současné době část obyvatel pracuje ve farmě VOD Kámen, jsou zde tři soukromí zemědělci a soukromé truhlářství; ostatní dojíždějí mimo obec. Za zmínku stojí, že koncem r. 2001 skončilo činnost místní pohostinství. V obci v současné době žije 65 obyvatel.

První písemná zmínka o obci je z roku 1415. Krátký název obce vychází pravděpodobně z německého slova die Esche, což přeloženo znamená jasan. První doložené zápisy pocházejí z 19. století, kdy zde ve 39 stavení žilo na 250 obyvatel. V r. 1866 byla dostavěna kaple sv. Magdaleny. V r. 1921 bylo v obci zvoleno obecní zastupitelstvo v čele se starostou a v r. 1936 založen sbor dobrovolných hasičů a zakoupena nová výkonná stříkačka. Ještě po r. 1945 žilo trvale v obci 150 obyvatel. Potom začíná stálý úbytek lidí, zvláště pak po r. 1952, když bylo založeno JZD. V 1. pol. 70. let byla Eš zařazena pod střediskovou obec Kámen, zrušeno JZD a vzniklá farma zařazena tamtéž.

V r. 1990 se obec osamostatnila, bylo zvoleno 7 členné obecní zastupitelstvo v čele se starostou.

  • Venkovská usedlost č.p. 20
  • Kaplička sv. Magdaleny v centru obce u autobusové zastávky z roku 1866
  • Boží muka u silnice II/128 s textem Pochválen buď pán Ježíš Kristus až na věky amen. Ku cti a chvále boží a památce nezvěstného Václava Mareše z Eše.

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz