Dub

384 25, Dub, Tel.: +420 388 328 126, starosta@dubuprachatic.cz
Dub/Společnost - Dub
Místní obecní knihovna byla otevřena 13.března 1928. V roce 2006 byla knihovna přestěhovaná do budovy na náměstí čp. 26 byl zaveden internet a tato knihovna slouží občanům i žákům ZŠ

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1274. 29. října 1869 byla císařem Františkem Josefem I. povýšena na městys. Městys od svého založení prošel dlouhým historickým vývojem. První stopy trvalého lidského osídlení této krajiny sahají do 13. století.
Nejstarší písemná zpráva o existenci městyse se zachovala z roku 1274. V roce 1274 se poprve uvádí vladycké sídlo Jeníka z Borčic. Ve 14 století pokračovala kolonizace zdejší krajiny. V roce 1334 se připomíná Lhota, která tehdy příslušela k městečku Bavorovu a teprve od 16. století se začala užívat rozšířená forma Dubská Lhota. Noví osídlenci získali určité množství pozemků za účelem pěstování obilí, chovu dobytka a dalšího hospodářského zvířectva. Během 14. století značnou část území v okolí Dubu získal rod Rožmberků v roce 1351 Rožmberkové získali v dědické držení |Bavorov. Vzhledem k jeho excentrické poloze a značné vzdálenosti od rodného sídla Rožmberků objevila se nutnost vybudování nového a vhodného obranného střediska. V roce 1355 Rožmberkové požádali císaře Karla IV. o vydání povolení postavit si nový hrad. Karel IV. jejich žádosti vyhověl a v italském městě Pise jim 21. května 1355 vydal latinskou listinu, která se dosud zachovala v originále je uložena ve Státním archivu Třeboň.
Již v roce 1364 se poprve výslovně uvádí německý název hrad Helfenburg.

  • Karel Traxler - katolický kněz a šachista
  • Václav Vondrák - filolog a slavista

 

  • Zámek Dub
  • Kostel svatých Apoštolů z roku 1787
  • Židovský hřbitov nedaleko městyse
  • Bývalá synagoga, nyní obytný dům
  • Inundační most se sochou sv. Jana Nepomuckého
  • Pomník poděkování 26. pěší divizi americké armády u kostela
  • Pomník obětem první světové války darovaný Josefem Capůrkou
  • Socha Panny Marie při silnici na Dubskou Lhotu

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz