Bezuchov

753 54, Bezuchov, Tel.: +420 581 791 050, ou@bezuchov.cz
Bezuchov/Společnost - Bezuchov
Od úpatí sv. Hostýna a  Kelčského Javorníku se rozkládá  na sever až k řece Bečvě pahorkatina, které se říká Záhoří. Téměř uprostřed tohoto kraje leží typická záhorská ves Bezuchov, jediná tohoto jména v ČR. O její  starobylosti svědčí už sama okrouhlá náves , v minulosti opatřená třemi branami ( dosud známá pojmenování - Stará brána, Nová brána, Zábraní ).

Až do poloviny 16. stol. byl Bezuchov  samostatným zemskodeskovním statkem , majetek ve vsi byl zřejmě rozdělen mezi více držitelů z řad místních či okolních vladyckých rodin.
První zápis o obci Bezuchov je v zemských deskách Olomouckých , kde se od roku 1348 zapisovaly majetky šlechty vyšší i nižší. Roku 1349 drželi Bezuchov Anna a Pešek z Bělotína. Jako drobné zboží šel Bezuchov z ruk do ruk, za 200 let se uvádí 17 majitelů nebo spolumajitelů. Bezuchov a jeho okolí bylo však osídleno daleko dříve. To dosvědčují nálezy kamenných kladiv a různých nástrojů z kamene, které od nepaměti až do dnešních dnů nacházeli sedláci na svých polích.
Mohylová pohřebiště v okolních lesích byly prozkoumány již koncem 19. století.

  • Biskup Pavel Jessen - spolutvůrce bible Kralické
  • Ludvík Schmied (1845 - 1934) - originální  učitel - praktik
  • František Hradilík (1871 - 1939) - profesor průmyslové školy
  • Ludvík Schmied (1879 - 1939) - učitel,průkopník včelařství
  • Kaple sv. Floriána z roku 1895 - celková oprava
  • Dva pískovcové kříže nejstarší je z roku 1752 - rekonstrukce
  • Jeden kříž žulový - opravaHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz