Banín

Banín, 568 02, Banín, Tel.: +420 461 521 138, banin@centrum.cz
Banín/Společnost - Banín
Vesnice Banín leží v průměrné výšce 454 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1291. Celková katastrání plocha obce je 1294 ha, z toho orná půda zabírá padesátpět procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem.

První zmínka o obci Banín byla v roce 1291 jako circa villam Banín, později ještě jako villam Banyn et Nouam Belam, Banyns, Banina cum Filia V roce 1669 byl Davidem Jakubem Streckfusem v Brně odlit zvon (výš.110 cm, prům. 116 cm) zavěšený ve věži farního kostela sv. Barbory.Další zvon (výš. 80 cm, prům. 89 cm) odlit v roce 1688 v Olomouci Pavlem Reimerem. (Zdroj: Wikipedie)

  • zástavba z pol. 19. století
  • panský dvůr s lihovarem, raně barokní - letní sídlo Marie Terezie
  • hřbitov se zvonicí
  • gotický kostel sv. Barbory z poč. 14. stol.
  • Železný kříž s kamenným podstavcem v blízkosti vchodu do kostela sv. Barbory z roku 1858 spolu s kamennou sochou světice z roku 1872.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz