Hrochův Týnec

Smetanova, 538 62, Hrochův Týnec, Tel.: +420 469 692 536, e-podatelna@hrochuvtynec.cz
Hrochův Týnec/Společnost - Hrochův Týnec
Hrochův Týnec je křižovatkou cykloturistických stezek. Pro náštěvníky nabízí zachovalé historické zajímavosti a možnost oddychu v místních parcích.

Nejstarší archeologické nálezy v okolí Hrochova Týnce jsou datovány z mladší doby kamenné. První písemné zprávy o Hrochově Týnci a Stíčanech pocházejí z konce 13. století. Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

(Zdroj: Wikipedie) 

  • Norbert Vaněk - Narodil se v Týnci dne 27. dubna 1781; otec jeho byl osadníkem v čísle domu 97. V 16. roce věku svého skončil s výborným prospěchem předepsaný kurs učitelský, načež byl po 3 léta domácím vychovatelem ve Vamberku. Odtud odebral se do Prahy, studoval na gymnaziu, oddal se právům a roku 1811 složil předepsané zkoušky opět s výborným prospěchem. Byv zaměstnán jako právník u hraběte Hartmana, později u Dra Wolframa, přijal místo skriptoria knihovny univerzitní, při čemž současně byl profesorem českého jazyka na univerzitě pražské. Zemřel předčasně dne 29. prosince 1835. Sepsal řadu knih, nebo je do češtiny přeložil, nebo dle německých knih po česku přepracoval; mimo to psával do různých časopisů poučná pojednání. Získal si značné zásluhy o národní uvědomění lidu českého. Obec týnecká v unání jeho vynikající a zdárné činnosti pojmenovala ulici, v níž stojí jeho rodný dům č. 97 ulicí Vaňkovou.
  • František Jelínek - Narodil se v Týnci dne 10. dubna 1783 v čísle domu 84; otec jeho byl zámečníkem. Po vyjití zdejší národní škoy odebral se k příbuzným do Litomyšle a tam se vyučil řeznictví. Roku 1805 stal se tam mistrem a měšťanem a roku 1837 nekoušeným městským radním. Měl zálibu v dějepise a aby mohl starým latinským listinám porozuměti, naučil se vlastní pilností latině. Měl velikou sbírku původních a opsaných historických listin a byl proto poctěn návštěvou i samým Palackm. Jelínek napsal "Historii města Litomyšle", která tamže roku 1838 ve třech svazcích vyšla. Zemřel v Litomyšli dne 20. ledna 1856.
  • Fiedrich Simony - Tento významný alpský badatel není ani tak znám v Čechách, kde se v Hrochově Týnci 30. listopadu 1813 narodil, jako spíše v Rakousku. Matka malého Friedricha byla svobodná a otec zůstal neznám. Ze zjištěných faktů můžeme jenom konstatovat, že matka našla přístřeší v místním klášteře, kde se těšila neobyčejnému zaopatření. Nezvykle působí také účast více kmotrů při křtu malého Friedricha, přičemž byli zastoupeni jak zástupci kláštera, tak i starosta obce. Tato malá epizodka není však uváděna v žádném ze životopisů tohoto významného badatele. Ačkoliv Friedrich pocházel z chudých poměrů, přesto mu bylo dáno studovat. Nejprve na piaristickém gymnáziu v Mikulově, vysokou školu studoval ve Vídni. Někdy v této době působil ve Znojmě jako pomocník lékárníka. Ve Znojmě byly tou dobou pouze tři lékárny, z nichž dvě pocházely již ze 16. století, ale údaje, v které mladý Friedrich našel zaměstnání a jak dlouho zde působil, zatím chybějí. Na vídeňské univerzitě vystudoval přírodní vědy. Od roku 1840 se zcela věnoval studiu Alp a jejich problematice. V roce 1848 se stal kustodem zemského muzea v Klagenfurtu. O dva roky později byl jmenován sekčním geologem nově vznikajícího Říšského geologického ústavu ve Vídni a roku 1851 se stal řádným profesorem zeměpisu na vídeňské univerzitě. Z jeho vědeckých prací je nejdůležitější a nejznámější dílo Das Dachsteingebiet, ein geoegraphischen Charakterbild aus den österreichischen Nordalpen (vydáno ve Vídni v letech 1889-1895 s velkým atlasem o 132 listech s mnoha tabulkami a vlastními ilustracemi). Vedle toho vydal Wandtableau der Gletscherphaenomene (1882) a podílel se na vydání Hölzelových Geograph. Charakterbildern a jiné četné články vydával v dalších odborných časopisech. Na Dachsteinu, na který vystoupil a jako prvý zde strávil noc, je dodnes dřevěná horská chata, nesoucí jeho jméno. Friedrich Simony završil svůj bohatý život dne 20. července 1896 v St. Gallen ve Štýrsku. Jeho podrobný životopis přináší Penkovo dílo Friedrich Simony - Leben und Wirken einen Alpenforschers, vydané ve Vídni 1898 a také o rok pozdější Böhmova práce Zur Biographie Friedrich Simonys.

 

  • Zámek Hrochův Týnec
  • Kostel svatého Martina
  • Sloup se sousoším svatého Jana Nepomuckého

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz