VARHANNÍ KONCERTY


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


VARHANNÍ KONCERTY


Varhanní koncerty “U Křižovníků” jsou koncipovány jako hodinové ucelené programy, kde vedle skladeb světoznámých mistrů období baroka a klasicismu zaznívá pravidelně i hudba českých autorů. Posluchačsky přístupná, avšak umělecky hodnotná dramaturgie střídá již tak bohatý zvuk varhan a kombinace jejich spojení se sólovými nástroji či zpěvu, takže posluchač je neustále překvapován novými barvami a zvukovými variacemi. Na koncertech účinkují zpravidla tři umělci, – sólisté našich předních operních scén a orchestrálních těles, pedagogové Akademie múzických umění i Pražské konzervatoře.

Již tradičním překvapením pro naše posluchače jsou i uvítací fanfáry v podání dvou trubačů ve stylizovaných kostýmech, hrané na “heroldské trompety” po dobu 30ti minut před začátkem každého koncertu na vstupním schodišti před kostelem sv. Františka.

Program:

Srpen / August: 5., 7., 10., 12., 17., 19., 25., 27.

Září / September: 3., 5., 10., 12., 23., 25.

SLAVNÉ AVE MARIA A ČESKÁ BAROKNÍ HUDBA

FAMOUS AVE MARIA AND CZECH BAROQUE MUSIC

F. Schubert, Ch. Gounod, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, C. Franck, G. Bizet,

J. F. N. Seger

Martina Bauerová – soprán/soprano, Ondřej Socha – tenor/tenore

Markéta Šmejkalová – varhany/organ

Srpen/August: 14., 16., 22., 24., 30.

Září / September: 1., 11., 13., 18., 20.

SKVĚLÉ ÁRIE PRO SOPRÁN A TRUBKU

GREAT ARIAS FOR SOPRANO AND TRUMPET

J. S. Bach, G.F. Händel, A. Dvořák, F. Schubert, W. A. Mozart, P. J. Vejvanovský

Ludmila Vernerová – soprán/soprano, Vladimír Rejlek – trubka/trumpet

Josef Popelka – varhany/organ

Srpen / August: 13., 15., 29., 31.

Září / September: 7., 9., 19., 21.

AVE MARIA; BACH – AIR; MOZART – AVE VERUM

J. F. N. Seger, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák,

F. Schubert, J. K. Kuchař, C. Franck, T. Albinoni,

Terezie Švarcová – soprán / soprano nebo Veronika Fučíková - Mráčková – mezzosoprán/mezzosoprano

Tomáš Kokš – housle/ violin, Otomar Kvěch – varhany/organ

Srpen / August: 2., 4., 9., 11., 18., 20.

Září / September: 15., 17., 22., 24., 30.

AVE MARIA A DALŠÍ ÁRIE PRO SOPRÁN A TRUBKU

AVE MARIA AND OTHER ARIAS FOR SOPRANO AND TRUMPET

G. F. Händel, J. F. N. Seger, W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Schubert, A. Dvořák

Hana Jonášová nebo Olga Vít Krumpholzová – soprán / soprano, Miroslav Kejmar – trubka/trumpet

Michelle Hradecká – varhany/organ

Srpen / August: 1., 3., 21., 23.

Září / September: 2., 4., 14., 16., 26., 28.

AVE MARIA, ALLELUJA A ČESKÁ HUDBA

AVE MARIA, ALLELUJA AND CZECH MUSIC

J. D. Zelenka, G. F. Händel, J. S. Bach, A. Dvořák, L. Janáček, F. X. Brixi, J. F. N. Seger, A. Rejcha, F. Schubert, W. A. Mozart, C. Saint-Saëns, G. Caccini

Barbora Martínková Polášková – Mezzosoprán/Mezzosoprano, Žofie Vokálková - Flute / Flétna

Drahomíra Matznerová - Varhany / Organ

.Srpen / August: 6., 8., 26., 28.

Září / September: 6., 8., 27., 29.

SLAVNÉ AVE MARIA / FAMOUS AVE MARIA

A. Vivaldi, G. Caccini, Ch. Gounod. J. Haydn, J. Kř. Kuchař, C. Franck, M. A. Charpentier, F. Schubert, P. Mascagni, A. Dvořák, J, S. Bach, W. A. Mozart

Štěpánka Heřmánková - soprán/soprano, Miroslav Laštovka – trubka/trumpet

Zuzana Němečková – varhany/organ.


Fotografie a videa

Kostel svatého Františka z Assisi (Praha, Staré Město)

kostel-svateho-frantiska-z-assisi-4.jpg
Kostel svatého Františka z Assisi (neboli sv. Františka Serafínského) se nachází v Praze na Křižovnickém náměstí. Byl postaven v barokním slohu v letech 1679 – 1685 staviteli Gaudenzio Casanovou a Domenico Canevallem podle plánů Jeana Baptisty Matheye. Dominantou kostela je především mohutná, čtyřicet metrů vysoká, zděná kupole. Unikátní prvky dále nalezneme také v interiéru kostela, a to především při pohledu na sochařskou výzdobu, na které se podíleli M. V. Jäckel a O. F. Quitainer.
Mapa - Kostel svatého Františka z Assisi (Praha, Staré Město)

Křižovnickém náměstí, 111 00, Praha 1

Telefon: +420 221 108 289
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz