Víkendové komentované prohlídky


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Zveme Vás na komentované prohlídky na Vyšehrad, které probíhají každý víkend. Vždy první a třetí víkend v měsíci probíhají prohlídky Kaple Stětí sv. Jana Křitele. Každý druhý a čtvrtý víkend probíhají prohlídky Martinských Kasemat.


  • Komentovaná prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele

Kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. Měl příkrou gotickou střechu, vysoký západní štít a štíhlou věžičku. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy.
Když v padesátých letech 17. století začala výstavba vyšehradské barokní pevnosti, byl kostel zprvu ponechán beze změn, jen portál byl odbourán. Protože by ale přerušoval souvislé opevnění, byl nakonec přece jen začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby. Jeho strmá střecha s vížkou ale značně převyšovala fortifikaci, což vojenští velitelé pokládali z hlediska obrany za nebezpečné. Kostel byl tedy snížen a zarovnán do mohutného valu. A tak se zachoval jenom vnitřek kaple.

         Každý 1. a 3. víkend v měsíci, vždy v 11.00 hod a 14.00 hod.
         Sraz na prohlídku je v Informačním centru Špička.

  • Komentovaná prohlídka Martinských kasemat

Martinská kasemata jsou dědictvím barokní fortifikační činnosti, pokusu vybudování vyšehradské citadely, jež nikdy nebyla dokončena.

Každý 2. a 4. víkend v měsíci, vždy v 11.00 hod a 14.00 hod.
Sraz na prohlídku je v Informačním centru Špička.

Kaple Stětí sv. Jana Křitele
  Otvírací dny Čas
Celoročně So + Ne 11:00, 14:00

Fotografie a videa

Vyšehrad

narodni-kulturni-pamatka-vysehrad-3.jpg
Vyšehrad - skála nad řekou s temnou siluetou štíhlých věží - patří neodmyslitelně k pražské krajině. Podle legend založený samotným knížetem Krokem, pobořen za husitských válek. Tradice tohoto tajemného místa je spjata s pověstmi, jež literárně zpracoval Alois Jirásek ze starých kronik pod názvem "Staré pověsti české".
Mapa - Vyšehrad

V Pevnosti, 128 00, Praha 2

Telefon: +420 241 410 348
E-mail: info@praha-vysehrad.cz
Web: http://www.praha-vysehrad.cz

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz