Výrovice

671 34, Výrovice, Tel.: +420 515 252 164, vyrovice@vyrovice.cz
Výrovice/Společnost - Výrovice
Obec je díky svému čistému a klidnému prostředí s absencí průmyslové výroby ideálním místem pro bydlení a odpočinek. Blízkost Výrovické přehrady pak přispívá k rozvoji turistického ruchu. Obec je tak významnou rekreační oblasti regionu.  
Obec v roce 1998 byla zcela plynofikována v roce 2006 došlo k rekonstrukci elektrické sítě, rozhlasu a veřejného osvětlení. V současné době stojí před zahájením výstavby  inženýrských sítí vodovodu a kanalizace. Obec by do  konce roku 2013 měla být kompletně zasíťovaná a bude se věnovat opravám místních komunikací.
Velký důraz je kladen na vyžití dětí a mládeže. Ke zvýšení atraktivity pro bydlení mladých rodin bylo v obci v roce 2010 vybudováno víceúčelové hřiště a v roce 2011 zrekonstruováno hřiště dětské.

Místní SDH ke své činnosti využívá nový hasičský areál a opravenou hasičskou zbrojnici.
Obec se také stará o životní prostředí. Výsledkem tohoto snažení jsou nové výsadby na plochách v obci. Část území pod názvem Výrovické kopce je také zařazena do systému NATURY 2000. V této lokalitě se nachází spoustu chráněných rostlin a živočichů. V současné době se pro zachování a zlepšení podmínek v této lokalitě navracíme k původní pastvě a kosení luk. V neposlední řadě se obec snaží o udržení čistoty břehových porostů v okolí řeky Jevišovky.

Území Výrovického katastru je velmi bohaté na archeologické nálezy z doby kamenné, bronzové a měděné. První průzkum provedl r 1911 Fr. Vildomec za řízení notáře Palliardiho. V roce 1982 byl v souvislosti s výstavbou přehrady zahájen rozsáhlý záchranný výzkum. Bylo objeveno výšinné sídliště z mladší a pozdní doby kamenné. Vedle četných objektů byl objeven žárový hrob lidu. Kultura s moravskou malovanou keramikou ze 4. tisíciletí před Kristem, obsahovala milodar – 3 nádoby z pálené hlíny.
První písemná zmínka o obci Výrovice, dříve Wairowitz, Weirowitz, Vírovice souvisí s klášterem klarisek ve Znojmě. Těm daroval ves dne 14.5.1299 král Václav II.. A s klášterem klarisek pak byly osudy Výrovic spojeny až do 22.5.1782, kdy byl klášter zrušen. Tehdy se Výrovice dostaly do náboženského fondu. Když byl v rámci josefínských reforem zrušen dne 29.6.1784 i Loucký klášter ve Znojmě a jeho statky připadly také náboženskému fondu (většinou byly porůznu rozprodány). 10.2. 1783 nařídil Josef II., aby byl dvůr Výrovský rozdělen na 13 dílů, které byly r. 1786 zčásti prodány rustikalistům tj. majitelům selských usedlostí, 1.1.1790 Byl oddělen i horní mlýn Výrovský neboť byl prodán Janu Stanglovi. Roku 1796 bylo uměle vytvořeno panství loucké, které obsahovalo část zboží kláštera klarisek, tedy i ves Výrovice. Náboženský fond loucké panství prodal roku 1827 vídeňským bankéřům Emanuelu a Leopoldu z Lienberka de Zsittin. Jinak příliš zmínek o vsi není, za zmínku stojí záznam z 1.9. 1350, kdy byl desátek vsi Výrovic příslušenstvím farního beneficia mikulovského a byl mikulovským farářem a zároveň olomouckým kabovníkem Wernerem darován klášteru benediktinek v Pustiměři i s patronátem fary mikulovské. Dále pak záznam z r. 1605 o jmenování Anny Vejrovské abatyší znojemských klarisek. R. 1637 pak koupily klarisky horní mlýn Výrovský od pavla Buchty ze Želetic, 10.3.1640 koupily od něho i dolní mlýn. R. 1643 patřil pivní šenk ve Výrovicích Václavu hr. z Hodic.

Okupace a konec války
V noci 23. září 1938 byla vyhlášena mobilizace. 15. září bylo v Mnichově rozhodnuto, aby naše pohraničí bylo připojeno k „říši“. Začátkem října bylo obsazeno německým vojskem. Po dobu jednoho měsíce byly obsazeny vesnice Tvořihráz, Domčice a Kuchařovice. Tyto změny znamenaly zpřetrhání příbuzenských a územních svazků. Zbytek českých obcí znojemského okresu byl začleněn do okresu Moravské Budějovice . Pro okolní vesnice i pro Výrovice byla nově zřízena četnická stanice ve Tvořihrázi, kam musely být odevzdány všechny zbraně. Úřední řečí byla němčina. Češi se stěhovali z obsazeného území do Českých obcí. Do Výrovic se přestěhovaly čtyři rodiny. V noci z 21. na 22. července 1944 přeletěla nad naším územím letadla. Jedno z amerických se zřítilo mezi obcemi Výrovice a Němčičky na pozemek p. Josefa Stanislava z Výrovic 44 na trati Nová Hora. Čtyřčlenná posádka zahynula. K této události je vybudován „ U dřevěného kříže“ památník. Počátkem května 1945 byla uzavřena i škola, usadila se zde skupina německých vojáků, další ustupovali přes Výrovice na západ. Jeden zraněný voják při ústupu ve Výrovicích zemřel. Byl pochován vedle kříže na návsi, který je postaven památce padlého z první světové války. Při bombardování zahynuli občané František Bartes, Bohuš a Andělín Kuřákovi, další občan František Brunclík byl uvězněn v koncentračním táboře Buchenwaldu. Vrátil se s podlomeným zdravím v květnu 1945 a na následky mučení ještě téhož roku zemřel.

  • Václav Vlček
  • Kaplička panny Marie Lurdské
  • kaplička Boží muka
  • Obloukový most
  • Přehrada
  • Výrovické kopce

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz