Velká Dobrá

Karlovarská, 273 61, Velká Dobrá, Tel.: +420 312 691 320, info@velkadobra.cz
Velká Dobrá/Společnost - Velká Dobrá
V posledních letech se Velká Dobrá znatelně rozšířila výstavbou desítek rodinných domů na východním okraji. Největším podnikem je továrna společnosti Bontaz Centre CZ, produkující součásti výrobních linek. Obec má základní a mateřskou školu, působí zde fotbalový klub FC Čechie Velká Dobrá.

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce. 

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

 • Václav Nosek (1892-1955) - komunistický politik
 • Milan Hnilička (1973) - Obyvatel - Hokejista
 • Vlastimil Korec (1972) - Obyvatel - Moderátor
 • Tomáš Horna (1980) - Obyvatel - Hokejista
 • Tomáš Kaberle (1978) - Obyvatel - Hokejista
 • František Kaberle st. (1951) - Obyvatel - Bývalý hokejista
 • Miloslav Hořava (1961) - Obyvatel - Hokejový trenér a bývalý hokejista
 • Michal Prokop (1946) - Obyvatel - zpěvák, hudebník, moderátor, bývalý politik
X
 • Pozůstatky mohylového pohřebiště ze střední doby bronzové (okolo 1 200 př. n. l.) v lese Hora severně od obce. Bohatá hrobní výbava, odkrytá v letech 1890–92 Josefem Ladislavem Píčem je dnes uložena ve sbírkách Národního muzea v Praze a Přírodovědeckého muzea ve Vídni. V roce 1932 byly několik set metrů východněji zjištěny stopy osady z téže doby.
 • Kaple Nalezení sv. Kříže z let 1816–17, na místě starší kapličky z roku 1765, stojí na návsi u rybníka v Malé Dobré.
 • Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1753 v sousedství kaple.
 • Letiště Kladno – sportovní letiště Aeroklubu Kladno při severovýchodním okraji obce

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz