Třebohostice

386 01, Třebohostice, Tel.: +420 383 376 025, obec.trebohostice@quick.cz
Třebohostice/Společnost - Třebohostice
Sídelní útvar Třebohostice se nachází 12km severně od Strakonic, Zadní Zborovice jsou 2km západně od Třebohostic. Okolní terén je velmi členitý. Turisticky je tato oblast poměrně zapomenuta. Krajina má velký půvab, je poměrně zalesněna, podél vodotečí a cest jsou aleje, četné remízky a rozptýlená zeleň, která dává Strakonicku velice kvalitní a milé přírodní prostředí.

 

Doložená první písemná zmínka o Třebohosticích je z druhé poloviny 14. století – rok 1357, o Zadních Zborovicích až z roku 1538. Zakládání drobných sídlišť v kraji se odehrávalo ve 14. století. Původní prales byl vypálen a okolo potůčku vznikala sídla. Některá drobná zanikl a, větší sídla pak měla už i kostel. V Zadních Zborovicích je kostel sv. Ludmily, Třebohostice mají pouze kapličku na návsi. Vrch Zámek, severozápadně od Z. Zborovic, býval keltským hradištěm z 5. století př. n. l. s eliptickými valy o obvodu 422m, až 6m vysokými. V minulosti sídla patřila k blatenskému panství – nejprve ve 13. st. rod Bavorů ze Strakonic, v 15. st. Lev z Rožnitála. V 19. st. bylo blatenské panství v držení baronů z Hildprandtů. Rybník jižně pod Třebohosticemi je dnes majetkem dědiců baronky z Blatné.

  • Kaplička na návsi
  • Kostel sv. Ludmily v Zadních Zborovicích
  • Hradiště z podzdní doby halštatské (6. století př. n. l.) na vrchu Zámek (jinak též Zlatá hora; 577 m)Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz